Presentationer

.

Presentationer Accessmötet 2022

25 oktober

Välkomstord - Ulf Hedin

SNR- årets rapport i sammandrag - Gunilla Welander

Avtagande njurfunktion, övergång RRT - Ulrika Hahn Lundström

Konstgjorda biologiska kärl- tissue engineering - Joris Rothmans, Nederländerna

PRO/CON AVF - Mattias Tejde/conLázló Kosztyu/pro

Självdialys & byte av behandlingsform - Ulrika Hahn Lundström

Fler väljer PD - erfarenheter från Oslo - Helga Gudmundsdottir, Norge

PD inför transplantation - John Softeland

PRO/CON PD går alltid!? John Softeland/ proUrsa Bonnevier/ con

Kärlaccessen efter transplantation - Joris Rothmans, Nederländerna

Vad måste vi lösa, vad är problemet? - Ulf Hedin och Håkan Pärsson

Endovaskulära AV fistlar & VasQ - Robert Shahverdyan, Tyskland

Punktion av endovaskulär dialysaccess - Kathleen Rickert, Tyskland

Surfacer - Torbjörn Fransson

RADAR – new technique for an old problem - Nirvana Sadaghianloo, Frankrike Del 1 Del 2

Punktion med ultraljud, implementering - Kathleen Rickert

 

26 oktober 

WS A1 - Dialysaccess i praktiken, hur gör vi? Ansvariga: Håkan Pärsson, Kristina Nilsson och Mattias Tejde. Medverkande: Karin Staaf. Del 1 Del 2 Del 3

Midline, Piccline, Pacemaker- framtida problem? - Mattias Tejde

Punktionsteknik - Karin Staaf

Klinisk uppföljning AV-fistel - Marie Baad

Ultraljud på AV fistel - Ann-Sofie Tillman Del 1 Del 2

När ska vi intervenera? – patientfall - Gunilla Welander

Workshop accessmötet SNR - Frida Fondelius

Workshop A CDK - Kristina Nilsson

Workshop A HD Access i praktiken AVF - Kristina Nilsson

Monica Gunnarson
2024-01-29