Lunch med kunglig närvaro uppmärksammade forskning om neuropsykiatriska diagnoser hos barn

H.R.H Prins Philip och Prinsessan Sofia närvarande när Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernersson bjöd in till lunch på tema ”Mot ett mer inkluderande samhälle”, med syfte att uppmärksamma neuropsykiatriska sjukdomar hos barn och KI:s aktuella forskning inom området. Närvarade gjorde även skolminister Lotta Edholm samt inbjudna gäster från stiftelser och organisationer.

Bild på prins Carl-Phillip, prinsessan Sofia, rektor Annika Östman Wernerson och professor Sven Bölte
Prins Carl-Phillip, prinsessan Sofia, rektor Annika Östman Wernerson och professor Sven Bölte Foto: Erik Flyg

KIND tillsammans med Development Office anordnade tisdagen den 25 april en lunch med forskarföreläsningar i fakultetsresturangen Svarta Räven. Rektor Annika Östman Wernerson hälsade gästerna välkomna och mellan rätterna höll forskare från KIND mini-föreläsningar om aktuell forskning inom NPF.

Sven Bölte, föreståndare för KIND samt professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, talade om det ökande antalet diagnoser i samhället och hur forskningen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) hos barn och ungdomar kontinuerligt utvecklas.

Terje Falck-Ytter är forskningsgruppsledare på KIND. Hans forskning handlar om att förstå den tidiga utvecklingen hos barn med NPF-diagnoser. Terje betonade också vikten av att upptäcka autism och andra diagnoser tidigt, så att hjälp och stöd kan sättas in så fort som möjligt.

Sista mini-föreläsningen stod docent Tatja Hirvikoski för. Tatja är också forskningsgruppsledare hos KIND och forskar bland annat på hur olika behandlingsinsatser kan hjälpa personer med autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

Deltog vid lunchen gjorde även Karl Lundin Rémnelius, Ulf Jonsson, Elisabeth Nilsson Jobs och Kristina Tammimies, alla från KIND samt representanter från Development Office. Ett stort tack till prinsparet, skolminister Lotta Edholm samt övriga gäster för intressanta frågor och goda diskussioner kring borden.

Vad är KIND

KIND står för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. KIND är ett internationellt erkänt kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel autism och adhd. KIND utvecklar nya metoder för upptäckt, behandling och anpassning av NPF och arbetar för ett mer inkluderande samhälle genom att sprida kunskap om NPF-diagnoser.

KIND startade 2010 och har idag omkring 50 medarbetare; psykologer, läkare, biologer, arbetsterapeuter, biologer, sjuksköterskor, koordinatorer med flera.

Camilla Sjögren
2024-04-25