Årets bästa julklapp? Stöd forskningen om covid19.

Vill du undvika att trängas i affärer? Eller hann du inte skicka några julkort? Svårt att komma på en julklapp som verkligen betyder något? Vårt tips till en mycket uppskattad gåva i juletid - ge ett bidrag till Karolinska Institutets forskning om covid-19.


Vi tar tacksamt emot gåvor på swischnummer #123 202 32 08.
Ange covid-19 i meddelanderutan så går ditt bidrag oavkortat dit det mest behövs! 

Illustration av coronaviruset
Illustration av coronaviruset Foto: Getty Images

Historisk omställning

Aldrig förr har omställningen av forskningen på KI skett så snabbt som den gör idag. Sedan mars 2020 har Karolinska Institutet startat över 200 nya forskningsprojekt med syfte att hitta effektiva behandlingsmetoder, skapa säkra vaccin eller helt enkelt lära oss mer om hur coronaviruset fungerar. Men vi är långt ifrån i mål - vi behöver fortfarande veta mycket mera om covid-19 och för det krävs mer forskning och mer forskningsfinansiering.

Genom forskning vill vi bli bättre på att förstå sjukdomens förlopp, riskfaktorer och prognos samt att kunna optimera valet av behandling för både lindrigt och svårt sjuka patienter. Vi behöver även studera långtidseffekterna av sjukdomen för enskilda patienter, och även patienters immunitet under akut infektion samt över tid. Utöver detta har många människors psykiska hälsa blivit lidande under året, antingen som direkt effekt av sjukdomen eller på grund av isolering och oro över framtiden. Hur motverkar vi bäst effekterna av en pandemi och vad kan vi göra för att skydda oss inför nästa? Det är alla viktiga frågor att hitta svar till.

Stöd KI:s forskning

I dagsläget består ungefär 40% av  KI:s forskningsfinansiering av anslag från staten. Resten är bidrag från finansiärer som Vetenskapsrådet och Vinnova, insamlingsorganisationer som Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden och andra stiftelser, företag och privatpersoner. Många större forskningsfinansiärer arbetar just nu med att ställa om sin verksamhet till att kunna ge bidrag till forskning om covid-19 men sådant tar tyvärr tid. Under året har istället många forskningsprojekt istället kunnat startas efter engagemang från privatpersoner, företag och familjestiftelser, någonting som KI är oerhört tacksamma för

Genom att skänka en julgåva till Karolinska Institutets covid-19 forskning så kan även du vara med och stödja aktuella forskningsprojekt och bidra till arbetet mot covid-19.

Vill du veta mer om hur du kan bidra eller om våra aktuella forskningsprojekt? Kontakta Development Office så hjälper vi dig!

Bankgiro

Bankgiro

Vi tar tacksamt emot gåvor via bankgiro till 5310-6217. Ange ditt namn samt märk din gåva med Kunskap, Behandling eller Vaccin om du vill stödja något av dessa områden.  

För betalningar från utlandet så betala in önskat belopp på Karolinska Institutets bankkonto vid Danske Bank, konto 1281-0118132. Ange även:

IBAN: SE 49 1200 0000 0128 1011 8132 BIC/SWIFT CODE: DABASESX

Bild på en julklapp med snöre
Julklapp Foto: Lucie Liz