Skip to main content

Institutionsrådet vid PHS

Lista över ledamöter som ingår i institutionsrådet vid institutionen för folkhälsovetenskap, samt anteckningar från institutionsrådets möten under året.

Om institutionsrådet

Vid varje institution på KI ska det finnas ett institutionsråd, som diskuterar och är rådgivande för övergripande frågor vid institutionen.

Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av prefektens beslut.

Kontakta gärna institutionsrådets ledamöter vid frågor av institutionsövergripande karaktär eller liknande.

Möten

Institutionsrådet vid PHS har två möten per termin.

Mötesdatum 2019:

  • Onsdag 13 februari
  • Onsdag 15 maj

Mötesanteckningar och protokoll

2019

Ledamöter

Ordförande

Prefekt

Marie Hasselberg

Telefon: 08-524 833 74
Enhet: Global Hälsa
Institution: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se

Sekreterare

Prefektsekreterare

Emma Thorell

Telefon: 08-524 833 29
Enhet: K9.Stöd.Adm
E-post: emma.thorell@ki.se

Representant lärare/forskare

Universitetslektor

Johan von Schreeb

Enhet: Global Hälsa
E-post: Johan.Von.Schreeb@ki.se

Suppleant lärare/forskare

Projektsamordnare

Helena Nordenstedt

Telefon: 0(0)70-962 51 70
Enhet: Forskargrupp Ekström
E-post: Helena.Nordenstedt@ki.se

Representant lärare/forskare

Projektsamordnare

Renee Gardner

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Renee.Gardner@ki.se

Suppleant lärare/forskare

Forskarassistent

Anna-Karin Danielsson

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: anna-karin.danielsson@ki.se

Doktorandrepresentant

Doktorand

Veronika Tirado

Enhet: Global Hälsa
E-post: veronika.tirado@ki.se

Suppleant doktorandrepresentant

Forskarstuderande

Anders Klingberg

Telefon: 073-335 77 27
Enhet: Global Hälsa
E-post: anders.klingberg@ki.se

Junior faculty representant

Postdoc

Kristi Sidney Annerstedt

Enhet: Global Hälsa
E-post: kristi.sidney@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Representant teknisk/administrativ personal

Studievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
Enhet: Institutionsadministration
E-post: liselott.salomonsson@ki.se