Skip to main content

Institutionsrådet vid PHS

Lista över ledamöter som ingår i institutionsrådet vid institutionen för folkhälsovetenskap, samt anteckningar från institutionsrådets möten under året.

Om institutionsrådet

Vid varje institution på KI ska det finnas ett institutionsråd, som diskuterar och är rådgivande för övergripande frågor vid institutionen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av prefektens beslut.

Kontakta gärna institutionsrådets ledamöter gällande frågor av institutionsövergripande karaktär eller liknande.

Möten

Institutionsrådet vid PHS har två möten per termin.

Mötesdatum 2019:

  • Onsdag 13 februari
  • Onsdag 15 maj

Marie Hasselberg

Universitetslektor
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Sekreterare

Emma Thorell

Prefektsekreterare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Representant lärare/forskare

Johan von Schreeb

Universitetslektor
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Suppleant lärare/forskare

Helena Nordenstedt

Projektsamordnare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Representant lärare/forskare

Renee Gardner

Projektsamordnare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Suppleant lärare/forskare

Anna-Karin Danielsson

Forskarassistent
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Doktorandrepresentant

Veronika Tirado

Forskarstuderande
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Suppleant doktorandrepresentant

Anders Klingberg

Doktorand
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Junior faculty representant

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Administrativ chef

Per Hanvik

Administrativ chef
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Representant teknisk/administrativ personal

Liselott Salomonsson

Studievägledare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9