Karolinska Institutets historia

Karolinska Institutets historia är till stor del den svenska läkekonstens historia. KI var det första svenska lärosätet med fokus uteslutande på medicin och är i dag Sveriges enda universitet med renodlat medicinsk inriktning.

Dekorativ bild.
Labbmiljö vid KI, 1960-tal. Foto: N/A

Bakgrunden: innan Karolinska Institutet

Medicin i Stockholm innan Karolinska Institutet

KI:s 1800-tal

Karolinska Institutets 1800-tal: forskning och utbildning

1800-talets fysiska anatomi. Historien om Christina Larsdotter och Karolinska Institutet

KI:s 1900tal

1900-talets grundforskning vid KI

Från vilda västern till patientinflytande

Kranierna - om KI:s samling av mänskliga kvarlevor

KI i korthet

Ki i korthet - forskning

KI i korthet - kirurgi

KI i korthet - bibliotek

KI i korthet - utbildning

Ki i korthet - hälsa

Nobelpriset och Karolinska Institutet

Hur Nobelpriset format Karolinska Institutet

Karolinska Institutets vetenskapshistoriker berättar

Medicin och vård i Stockholm innan Karolinska Institutet

Medicinens och sjukvårdens historia i Stockholm går längre tillbaka än Karolinska Institutet. Vetenskapshistoriker Hjalmar Fors berättar.

Tidigmodern medicin- och farmacihistoria, del 1.

Medicin, läkemedel och läkekonst har en lång historia. Vetenskapshistoriker Hjalmar Fors berättar om 15- och 1600-talet.

Tidigmodern medicin- och farmacihistoria, del 2.

Medicin, läkemedel och läkekonst har en lång historia. Vetenskapshistoriker Hjalmar Fors berättar om 16- och 1700-talet.

1800-talets anatomiska vetenskap

Under 1800-talet ansågs anatomi vara en av de viktigaste vetenskapsgrenarna för den moderna medicinen. I dag förknippar vi den tidens anatomi med etiskt tveksam rasforskning. Vad gjorde 1800-talsanatomerna, och hur tänkte de? Vetenskapshistoriker Eva Åhrén berättar. 

1900-talets laboratorievetenskap

Den prekliniska forskningen växte sig stark under 1900-talet. Vetenskapshistoriker Olof Ljungström berättar om laboratorievetenskapen vid KI. 

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2024-01-12