Essäsamling

Som en del av Karolinska Institutets 200-årsjubileum 2010 skrev en rad personer essäer om forskning, utbildning, händelser och personer vid Karolinska Institutet.

 

Björn Afzelius

Fritiof Sjöstrand och elektronmikroskopins guldålder 1951-1955

Biografi över Björn Afzelius

Gunnar Biörck och Göran HolmGunnar Biörck och "vårt behov av hyfs" - en introduktion av Göran Holm

Hjördis Björwell

Omvårdnadsforskningen in i KI -som jag minns det

Margareta Blombäck

Blood coagulation research at KI 1920-2004, Part I - Basic research

Blood coagulation research at KI 1956-2004, Part II - Clinical research

Hans G Boman

How do you do Life Science?

Botgörarorden är en studentorden för Stockholmsmedicinare med syfte att ta till vara "Dygnsrytmen" och bildades 1957.

Ett upprop från 13 stiftare gick i början av året till drygt hundratal kolleger. Svaret blev positivt och första sammankomsten kunde ske 23 februari 1957 med 128 deltagare i Medicinska Föreningens kårhus i Solna.

Essän är undertecknad av de kvarvarande 6 av de 13 stiftarna: Lars O Boréus, Per-Ola Granberg, Bo Hjern, Gunnar Höglund, Ingvar Liljefors och Anna-Stina Malmborg.

Studentlivet i våra hjärtan

Ladda ner som pdf

Sven Britton

S Britton om Göran Möller - en annorlunda och särdeles professor

Marc Bygdeman

The World Health Research -and Training Center in Human Reproduction at the Karolinska Institute

Lars Edström

Sammanfattning av Eric Kugelbergs verksamhet

Ladda ned som pdf

Nina Einhorn

Färgstarka pionjärer

Arne Engström

Den tidiga nukleinsyreforskningenvid KI

Wilhelm Engström

Torbjörn Caspersson - Några minnen

Gösta Gahrton

Från benmärgstransplantation till genterapi

Sven Gard

Polioupptäckten

Gunnar Grant

Gustaf Retzius (1842-1919) - Biografi

Gustaf Retzius - vetenskapliga arbeten inom anatomi antropologi zoologi botanik

Carl-Gustav Groth

Samtal med Curt Franksson 90 år 2006

Biografi över Carl-Gustav Groth

Evi Gustavson-Kadaka

Om patologen Anna Stecksén och hennes värld vid Karolinska Institutet i slutet av 1800-talet

Om kvinnliga medicine studerande vid Karolinska Institutet i slutet av 1800-talet

PC Jersild

KI som författarskola

Dan Jibréus

White Fox (Vita Räven) och hans kamrater

Gertie Johansson

Hvita Räfven - 100 år av obduktion

Ingvar Krakau

Allmän praktik i vetenskapens tjänst - kort historik om primärvårdens långa väg till KI

Hugo Lagercrantz

Barnmedicinsk guldålder vid Karolinska

Anna Lantz

The Hagströmer Medico-Historical Library: a cultural treasure

Arne Ljungqvist

KI i kampen mot doping

Bo Lundell

Barnkardiologins vagga stod på Karolinska

Ragnar Norrby

Statens bakteriologiska Laboratorium, Smittskyddsinstitutet och samarbetet med Karolinska Institutet

Christian Olin

Hjärnan är människans påfågelstjärt

Hur jag blev hjärtkirurg

Sten Orrenius och Anna Persson

Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet

Peter Reichard

To be there when the picture is painted

Rudolf Rigler

Torbjörn Caspersson - the founder of cellular biophysics

Martin Ritzén

Barnendokrinologin vid Karolinska Institutet

Stephan Rössner

Fet eller smal?

Fritiof Sjöstrand

Hur anatomiska institutionen blev internationellt centrum for elektronmikroskopi

Ladda ned som pdf

Ola Sköld

Mitt alma mater

Leif Svanström

I samhällets tjänst - tre decennier av socialmedicin och folkhälsovetenskap

Töres Theorell

Minnesbilder från Hugo Theorell

Barbro Westerholm

Plantskolan Farmakologen på Karolinska Institutet

Biografi över Barbro Westerholm

 

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-10-12