Maria Josephson

Maria Josephson

Handläggare
E-postadress: maria.josephson@ki.se
Telefon: +46852486616
Besöksadress: Annerovägen 12, 16970 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS MHK Forskning och föremål, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2011, på avhandlingen Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön från 1950 till 1980 i Sverige. Sedan dess har jag varit verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Linköpings universitet samt Södertörns högskola. I mina arbetsuppgifter vid KI ingår att utveckla området Medicinsk humaniora i undervisning, med särskild inriktning mot medicinhistoria. Jag arbetar också med tillgängliggörande av Karolinska Institutets samlingar av såväl artefakter som arkivmaterial. Fil. Mag. Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2005 Fil. Dr. Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2011 Postdoc. Institutionen för Tema Q, Linköpings universitet, 2013

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning rör sig mellan det vetenskapshistoriska och det vård- och medicinhistoriska fältet. I avhandlingen kartläggs hur svårmätbara symtom, främst hos kvinnor, förflyttades från paraplybeteckningen ”neuros” till att omtalas som ”stress” mellan 1950 till 1980, och de förändringar i patientroll, sjukdomssyn, bemötande och behandling skiftet innebar. Mitt nuvarande forskningsprojekt, finansierat av Östersjöstiftelsen vid Södertörns högskola, behandlar den medicinvetenskapliga och politiska konflikt som blossade upp kring veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvthymuspreparat THX under 1960- och 1970-talen. Fokus ligger på hur konflikten kring THX kan förstås i ett brett samhälleligt sammanhang: vad fick hundratusentals patienter att söka sig till Sandbergs mottagning i Småland i stället för till skolmedicinen? Hur tänkte sig Elis Sandberg sig att ett injektionsextrakt tillverkat av färska thymuskörtlar botade svåra sjukdomar som cancer och följdtillstånd av diabetes? Varför lyckades inte företrädare för skolmedicin och etablerad medicinsk vetenskap övertyga Sandbergs patienter om att de hade bättre möjligheter än han att bota och lindra? Projektet fokuserar på gränsdragningar och skilda perspektiv på skolmedicin, alternativ medicin och vetenskap under en tid då både den medicinska vetenskapen och patientrollen var stadda i snabb förändring.

Anställningar

  • Handläggare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
  • Handläggare, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Handläggare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2018-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI