Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet 2017 - 2023

Jag var rektor vid Karolinska Institutet från den 1 augusti 2017 och fram till och med den 28 februari 2023. Innan dess var jag rektor vid Universitet i Oslo i åtta år (2009-2017).

Rektor Ole Petter Ottersen
Ole Petter Ottersen Foto: Martin Stenmark

Från 2002 till 2009 var jag föreståndare för Centrum för molekylärbiologi och neurovetenskap - ett av Norges excellenscenter.

På UiO har jag också tjänstgjort som prodekanus för forskning på medicinska fakulteten (2000-2002) och föreståndare för anatomiska institutionen (1997-1999).

Under min tid som rektor var jag även styrelseordförande vid norska Universitets- och högskolerådet (2013-2015) och ledde det nordiska universitetssamarbetet NUS (2013-2015).

Jag har lett en av UiO:s tvärvetenskapliga satsningar (EMBIO; numera UiO:Livsvetenskap) och ett av norska Forskningsrådets stora nationella program (FUGE: Funktionell genomforskning i Norge). Jag har samordnat två projekt under EU:s ramprogram och ett av de första tre nordiska excellenscentren i molekylärmedicin, finansierat av NordForsk. Jag har undervisat läkarstudenter sedan 1976.

Förtroendeuppdrag

Från 2006 till 2009 var jag chefredaktör för Neuroscience, officiell tidskrift för internationella hjärnforskningsorganisationen IBRO. Jag har deltagit i ett antal internationella institutionsutvärderingar och tjänstgjort som panelordförande i Europeiska forskningsrådet (ERC Advanced Grants) från dess start fram till 2012. Jag var den första ordföranden (2016-2017) för ett nytt europeiskt universitetsnätverk (Guild of Research Intensive Universities) och ordförande för Lancet-kommissionen, som studerade de politiska orsakerna till global ojämlikhet inom hälsa (Lancet-UiO-kommissionen om global styrning för hälsa). Jag har varit ledamot i ett antal styrelser både i Norge och i utlandet, till exempel styrelsen för Oslos universitetssjukhus (2012-2017) och ordförande för Samarbeidsorganet vid regionala sjukvårdsmyndigheten Helse Sør-Øst och Universitetet i Oslo, omväxlande med föreståndaren för Helse Sør-Øst. Jag har lett ett flertal prisutdelningskommittéer och är den sittande kommittéordföranden för Kavlipriset i neurovetenskap och Thon-stiftelsens fackråd. På nordisk nivå har jag suttit i styrelserna för Wallenberg Consortium North (2002-2006), Lundbeckfondens vetenskapsråd (2007-2013) och Nordforsk (2013-2016).

Publikationer i urval

Interstitial solute transport in 3D reconstructed neuropil occurs by diffusion rather than bulk flow.
Holter K, Kehlet B, Devor A, Sejnowski T, Dale A, Omholt S, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 09;114(37):9894-9899

The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability.
Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP
Lancet 2017 01;389(10067):365

Paradoxes of sustainability with consequences for health.
Engebretsen E, Heggen K, Das S, Farmer P, Ottersen OP
Lancet Glob Health 2016 Apr;4(4):e225-6

The political origins of health inequity: prospects for change.
Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C, Buss P, Chongsuvivatwong V, Frenk J, et al
Lancet 2014 Feb;383(9917):630-67

Physiological roles of aquaporin-4 in brain.
Nagelhus EA, Ottersen OP
Physiol. Rev. 2013 Oct;93(4):1543-62

Immunogold cytochemistry in neuroscience.
Amiry-Moghaddam M, Ottersen OP
Nat. Neurosci. 2013 Jul;16(7):798-804

Glial-conditional deletion of aquaporin-4 (Aqp4) reduces blood-brain water uptake and confers barrier function on perivascular astrocyte endfeet.
Haj-Yasein NN, Vindedal GF, Eilert-Olsen M, Gundersen GA, Skare Ø, Laake P, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011 Oct;108(43):17815-20

An aquaporin-4/transient receptor potential vanilloid 4 (AQP4/TRPV4) complex is essential for cell-volume control in astrocytes.
Benfenati V, Caprini M, Dovizio M, Mylonakou MN, Ferroni S, Ottersen OP, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011 Feb;108(6):2563-8

Critical role of aquaporin-4 (AQP4) in astrocytic Ca2+ signaling events elicited by cerebral edema.
Thrane AS, Rappold PM, Fujita T, Torres A, Bekar LK, Takano T, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011 Jan;108(2):846-51

Utbildning

Läkarexamen, Universitetet i Oslo, 1980.
Med Dr, Universitetet i Oslo, 1982.

Forskningsbeskrivning

Mitt intresseområde har varit neurovetenskap, med särskilt fokus på synapsers struktur och funktion, samt de molekylära mekanismerna bakom vattenforsling i hjärnan. På senare år har jag engagerat mig i global hälsa (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60161-6/fulltext), med stor inspiration från mina erfarenheter som ordförande för Lancet-UiO-kommissionen (http://www.thelancet.com/commissions/global-governance-for-health).

Pedagogiska meriter

  • Undervisat läkarstudenter sedan 1976 i ett flertal ämnen, däribland neurobiologi, histologi, topografisk anatomi och funktionell anatomi.
  • Undervisat fysioterapeuter och doktorander.

Akademiska priser och utmärkelser

Jag har mottagit ett flertal olika internationella utmärkelser, däribland Anders Jahres medicinska pris och Lundbecks nordiska forskningspris (det senare tillsammans med Jon Storm-Mathisen). Jag är hedersdoktor på Kuopio universitet (idag Östra Finlands universitet) och École Normale Supérieure i Lyon.

Dokument

KE
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2023-08-29