Björn Afzelius - biografi

Björn Afzelius (1925-2008) växte upp i Stockholm. Han studerade zoologi vid Stockholms högskola och vistades som ung forskare i Fritiof Sjöstrands laboratorium för att lära sig hans preparationsteknik och studera den elektronmikroskopiska metoden.

 

Björn Afzelius disputerade 1957 vid Wenner Gren Institutet, Stockholms universitet. Han hade några år dessförinnan deltagit i 1900-talets andra större expedition till Gambiafloden för att studera embryologiska stadier hos bland annat lungfisken och att samla in primitiva fiskar

Björn Afzelius utnämndes 1968 till biträdande professor i biologisk ultrastrukturforskning vid Stockholms universitet. 1981 blev han hedersdoktor på KI innan han blev professor 1982. Han har speciellt studerat celler med cilier och spermier och kunde 1976 visa att Kartageners syndrom, som är en undergrupp till primär ciliär dyskinesi och där de inre organen är spegelvända (situs inversus), orsakas av förändringar i flimmerhårens struktur.

Björn Afzelius var "assistant professor of biophysics" vid Johns Hopkins University, USA, och blev 2007 jubeldoktor vid Stockholms universitet. När han avled 2008 var han professor emeritus vid avdelningen för zoofysiologi. Han har sammanlagt publicerat omkring 300 vetenskapliga arbeten och är författaren bakom den populärvetenskapliga boken "Cellen", som översatts till flera språk.

Eva Cederquist, författare till biografin, sommaren 2008.

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-10-12