Karolinska Institutets sigill

Karolinska Institutet har ända från sina första verksamhetsår använt sigillet med ormskålen, äskulapstaven och tuppen. Under årens lopp har sigillet gradvis förändrats för att passa tidens förutsättningar, men alltid med bibehållen karaktär.

Logotyp Karolinska Institutet
Karolinska Institutet Foto: N/A

 

Äskulap-
staven

Äskulapstaven har uppkallats efter läkekonstens gud, Asklepios eller Aesculapius. Denne antike gud var son till Apollon och brukade åtföljas av en orm. Med tiden kom ormen att ringla sig omkring den stav som guden bar.

Ormskålen

Ormskålen avbildades från början i samband med Asklepios dotter, den jungfruliga läkegudinna Hygieia eller Hygiea. Ormen mottog föda ur hennes skål, vilket ansågs vara lyckobringande.

Tuppen

Tuppen symboliserade det nya livet och var en offergåva åt Asklepios från dem som tillfrisknat från sjukdom. Det är detta den grekiske filosofen Sokrates anspelar på med sina sista ord sedan han tömt giftbägaren: "O, Kriton, vi är skyldiga guden Asklepios en tupp. Glöm inte att offra den åt honom".

MJ
Innehållsgranskare:
2023-11-21