Resurser hos personer med kognitiv svikt eller demens: kompensationsstrategier i dagligt liv och lärande relaterat till teknik

I detta projekt är syftet att utveckla ny kunskap om förutsättningar för att bibehålla och understödja aktivitetsengagemang och förmågan att utföra aktiviteter och använda teknik hos äldre med MCI eller demens, baserat på upptäckande studier av deras resurser.

Vårt mål är att identifiera de strategier som de själva utvecklat eller använder sig av för att lösa problem som uppstår i dagliga livets aktiviteter och i arbete, samt i deras möte med välkänd och ny teknik, och den potential de har för att lära sig och anpassa sitt sätt att agera i detta sammanhang.

Baserat på tidigare forskning utvecklas ett redskap för att identifiera individers resurser i form av hur de bemöter svårigheter och löser problem, främst gällande personer med MCI eller demens. Detta redskap kommer sedan att prövas i forskning och klinisk verksamhet, först i projektet Demens eller kognitiv svikt i arbetslivet. I Luleå kommer redskapet att prövas bland personer med förvärvad hjärnskada.

Ledare

Louise Nygård

Medarbetare

Finansiärer

FORTEs programstöd samt FORTE under JPI MYBL ramverket.

Tidigare även Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) vid Karolinska Institutet.