Skip to main content

Om sektionen för klinisk geriatrik

Sektionschef professor Eric Westman

Vid sektionen bedrivs forskning och utbildning av bland annat läkarkandidater. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. En stor del av vår forskning är inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom, Frontallobsdemens och Parkinsons sjukdom. Forskningen är kliniskt inriktad med tyngdpunkt på diagnostik, prevention och behandling.

Fokus ligger på forskning med bildgivande metoder, registerstudier, livsstilsfaktorer samt prevention- och behandlingsstudier. Vi har även forskning kring läkemedel och äldre, klinisk nutrition, stroke och strokerehabilitering. Vid sektionen bedrivs även preklinisk forskning

Vi har ett nära samarbete med Tema Åldrande och de kognitiva mottagningarna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Verksamheten är multidisciplinär och innefattar medicinsk forskning samt forskning inom specialiteterna psykologi, arbetsterapi och logopedi etc.

Sektionsledning och administration

Eric Westman, professor/sektionschef

Dorota Religa, docent/bitr. sektionschef

Dorota Religa

Anknuten till Forskning

Anette Kullin Eidehall, sektionsadministratör, webbredaktör

Sofia Fridén, samordnare

Maria Klein, utbildningsadministratör

Maria Klein

Administratör
View of Neo building

Vi finns i forskningshuset Neo

Vi finns på Karolinska institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge. Våra lokaler ligger i Neo, invid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge .

Besöksadress: Flemingsberg, Blickagången 16, plan 7 i Neo. Postadress: KI/Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), sektionen för klinisk geriatrik, Neo plan 7, 141 83 Huddinge.

Mer information om Neo finns på husets gemensamma web:
https://ki.se/en/staff/neo-a-new-hub-of-biomedical-research

 

Föreningar och nätverk där sektionen ingår

 

En del av sektionen, Miia Kivipeltos forskargrupp NBN (Nordic Brain Network) finns på ALB (Astrid Lindgrens barnsjukhus) i Solna.

 

Besöksadress: Karolinska vägen 37 A, QA32. Postadress 171 64 Solna.