Skip to main content

Om sektionen för klinisk geriatrik

Arm i arm

Vid sektionen bedrivs forskning och utbildning av bland annat läkarkandidater. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. En stor del av vår forskning är inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom, Frontallobsdemens och Parkinsons sjukdom. Forskningen är kliniskt inriktad med tyngdpunkt på diagnostik, prevention och behandling.

Fokus ligger på forskning med bildgivande metoder, registerstudier, livsstilsfaktorer samt prevention- och behandlingsstudier. Vi har även forskning kring läkemedel och äldre, klinisk nutrition, stroke och strokerehabilitering. Vid sektionen bedrivs även preklinisk forskning

Vi har ett nära samarbete med Tema Åldrande och de kognitiva mottagningarna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Verksamheten är multidisciplinär och innefattar medicinsk forskning samt forskning inom specialiteterna psykologi, arbetsterapi och logopedi etc.

Sektionsledning och administration

Eric Westman, universitetslektor/sektionschef

Lektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

Dorota Religa, docent/bitr. sektionschef

Anknuten

Dorota Religa

Enhet: Religa
E-post: Dorota.Religa@ki.se

Anette Kullin Eidehall, sektionsadministratör, webbredaktör

Administratör

Anette Eidehall

Telefon: 08-524 835 30
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Anette.Eidehall@ki.se

Sofia Fridén, sektionsadministratör

Samordnare

Sofia Fridén

Telefon: 08-524 835 38
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: sofia.friden@ki.se

Malin Holm-Blomquist, forskargruppssamordnare i Miia Kivipeltos grupp

Samordnare

Malin Holm Blomquist

Telefon: 08-585 838 85
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: malin.holm.blomquist@ki.se

Maria Klein, utbildningsadministratör

Administratör

Maria Klein

Telefon: 08-585 854 65
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Maria.Klein@ki.se

Vi finns i forskningshuset Neo

Vi finns på Karolinska institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge. Våra lokaler ligger i Neo, invid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge .

Besöksadress: Flemingsberg, Blickagången 16, plan 7 i Neo. Postadress: KI/Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), sektionen för klinisk geriatrik, Neo plan 7, 141 83 Huddinge.

Mer information om Neo finns på husets gemensamma web: https://ki.se/en/staff/neo-a-new-hub-of-biomedical-research

Föreningar och nätverk där sektionen ingår