Utbildning vid avdelningen för klinisk geriatrik

-

Doktorand på föreläsning med dator och anteckningsblock.

Grundutbildning nytt Läkarprogram

Klinisk Geriatrik är involverad i utformningen av det nya läkarprogrammet som börjar 2021.

Docent Dorota Religa och med dr Gabriela Spulber har skrivit momentbeskrivningen. Det nya är att det blir längre, sammanhängande 5 veckors geriatrik placering i form av VIL/VFU – Geriatrik (7 hp) under termin 2021.

Nytt läkarprogram från och med HT 2021

 

Momentet Åldrandet

Vid avdelningen har vi ansvar för utbildning i geriatrik vid läkarutbildningen, Momentet Åldrandet, kursen klinisk medicin termin 6, vid Karolinska institutet.

Examensarbeten

Denna utbildning innebär också Examensarbete handledda av medarbetare vid sektionen. Vi handleder även examensarbeten från flera institutioner vid Kungliga tekniska högskolan, bland annat Skolan för Teknik och Hälsa.

Geriatrikkurs för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Utbildningen för läkare omfattar en teorivecka samt verksamhetsförlagd utbildning på de olika geriatriska klinikerna i Stockholm. Undervisningen är integrerad i medicin och farmakologi. Vi ansvarar också för grundutbildningen i geriatrik och medicin vid arbetsterapiutbildningen samt geriatrik vid fysioterapeututbildningen.

Masterkurs om demenssjukdomar

Vi har också uppdraget att ge Karolinska Institutets Masterkurs om demenssjukdomar, som är en webbaserad utbildning på halvtid om fyra terminer.

Annika Clemes
2024-01-30