Om avdelningen för klinisk geriatrik

Avdelningschef professor Eric Westman

Vid avdelningen bedrivs forskning och utbildning av bland annat läkarkandidater. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. En stor del av vår forskning är inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom, Frontallobsdemens och Parkinsons sjukdom. Forskningen är kliniskt inriktad med tyngdpunkt på diagnostik, prevention och behandling.

Fokus ligger på forskning med bildgivande metoder, registerstudier, livsstilsfaktorer samt prevention- och behandlingsstudier. Vi har även forskning kring läkemedel och äldre, klinisk nutrition, stroke och strokerehabilitering. Vid avdelningen bedrivs även preklinisk forskning

Vi har ett nära samarbete med Tema Åldrande och de kognitiva mottagningarna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Verksamheten är multidisciplinär och innefattar medicinsk forskning samt forskning inom specialiteterna psykologi, arbetsterapi och logopedi etc.

Avdelningsledning och administration

Eric Westman, professor/avdelningschef

Profile image

Eric Westman

Professor
+46852483540

Dorota Religa, professor, bitr avdelningschef

Profile image

Dorota Religa

Professor/Överläkare

Sara Hedberg, samordnare ekonomi

Sara Hedberg

Samordnare
+46852485336

Helena Fors, avdelningsadministratör HR

 

Profile image

Helena Fors

Administratör
+46852483550

Maria Klein, utbildningsadministratör

Maria Klein

Administratör
+46852483535
View of Neo building

Vi finns i forskningshuset Neo

Vi finns på Karolinska institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge. Våra lokaler ligger i Neo, invid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge .

Besöksadress: Flemingsberg, Blickagången 16, plan 7 i Neo. Postadress: KI/Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), avdelningen för klinisk geriatrik, Neo plan 7, 141 83 Huddinge.

Mer information om Neo finns på husets gemensamma web:
https://ki.se/en/staff/neo-a-new-hub-of-biomedical-research

Föreningar och nätverk där sektionen ingår

Nordic Brain Network (NBN)

En del av avdelningen, Miia Kivipeltos forskargrupp NBN (Nordic Brain Network) finns på ALB (Astrid Lindgrens barnsjukhus) i Solna.

Besöksadress: Karolinska vägen 37 A, QA32. Postadress 171 64 Solna.

 

Profile image

Miia Kivipelto

Professor/Specialistläkare

Sigrid Eklöf

Samordnare
+46852482750
Marie Franzen
2024-02-26