Avdelningen för klinisk geriatrik

Vid avdelningen bedrivs forskning med fokus på demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom, och utbildning av bland annat läkarkandidater.

Foto: Agneta Nordberg,Karolinska Institutet
2024-01-30