Camilla Liljendahl

Camilla Liljendahl

Intendent
Telefon: +46852483925
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadm Administration, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Intendent för Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och
  Samhälle (NVS). I min roll ingår att vara brandsäkerhetsansvarig,
  IT-ansvarig och säkerhetsansvarig för NVS. Jag är också kontaktperson
  för NVS gentemot KI:s Fastighetsavdelning, Inköp- och
  upphandlingsenheten, Akademiska hus, Resebyrån BCD samt upphandlad
  städleverantör "Städgladen". Jag har även blivit utsedd till skyddsombud
  för centrala ledningsadministration (D3) och ingår i NVS arbetsmiljögrupp.
  Allt som rör hyra eller renovering av nya eller befintliga lokaler, inköp
  av möbler eller annan inredning, inköp som avser huset, avrop av
  IT-konsulter från vår upphandlade IT-konsultmäklare Keyman för att skapa
  hemsidor, appar etc, IT-frågor, säkerhetsfrågor, brandsäkerhet,
  husfrågor, flyttar samt frågor kring städning av NVS hyrda lokaler går
  via mig.
  I am the Superintendant for Department of Neurobiology, Care Sciences and
  Society. My role includes being responsible for Fire safety, IT and Security
  for NVS. I am also the contact person for NVS towards Property and Facilities
  office, the Purchase and Procurement Unit , Akademiska hus, BCD, KI's
  procured cleaning supplier.
  Everything related to renting or renovations of new or existing facilities,
  purchase of furnitures, other purchases relating to the house, contact with
  our procured IT-consulting broker Keyman (to create websites, apps, etc),
  Security issues, IT-issues, Fire safety, Moves, Questions about cleaning NVS
  rented facilitys go through me.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI