Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH)

Forskarskolan i hälsovetenskap anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm. Målet med forskarskolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet. Forskarskolans fokusområde är intervention och implementeringsforskning.

En doktorandplats söks i konkurrens bland de projekt som beviljats medel. Doktorander som antas erbjuds en sammanhållen struktur med kurser och riktade aktiviteter under utbildning.

Foto: Pixabay
närbild av öppen bok framifrån Foto: Pixabay

Utlysning augusti 2024

Samarbeten på Forskarskolan i hälsovetenskap

Nyheter och kalender

Nyheter

Kalender