Skip to main content

Teknisk support vid NVS

Vi ger NVS personal teknisk support på plats och är kontaktpersoner mellan NVS och KI:s centrala IT-support (ITA). Exempel på våra uppgifter:

• Kontroll och underhåll av NVS tekniska utrustning (ex. labbdator)
• Assistans vid streaming/inspelning i videokonferensmiljö
• Teknisk support på plats under föreläsningar
• Bistå med teknisk support i och med lanseringen av Canvas

Telefonnummer: 08-524 839 00

E-post: teknisk.support@nvs.ki.se

AV-tekniker

Martin Lindström

Enhet: Administration
E-post: martin.lindstrom@ki.se

AV-tekniker

Alfred Nyeko

Enhet: Administration
E-post: alfred.nyeko@ki.se