Teknisk support vid NVS

Vi ger NVS personal teknisk support på plats och är kontaktpersoner mellan NVS och KI:s centrala IT-support (ITA).

Exempel på våra uppgifter:

  • Kontroll och underhåll av NVS tekniska utrustning (ex. labbdator)
  • Assistans vid streaming/inspelning i videokonferensmiljö
  • Teknisk support på plats under föreläsningar

Telefonnummer: 08-524 839 00

E-post: teknisk.support@nvs.ki.se

 

Profile image

Alfred Nyeko

IT-Tekniker
+46852485339
AC
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-02-20