Om avdelningen för klinisk geriatrik

Avdelningschef professor Eric Westman

Vid avdelningen bedrivs forskning och utbildning av bland annat läkarkandidater. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. En stor del av vår forskning är inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom, Frontallobsdemens och Parkinsons sjukdom. Forskningen är kliniskt inriktad med tyngdpunkt på diagnostik, prevention och behandling.

Fokus ligger på forskning med bildgivande metoder, registerstudier, livsstilsfaktorer samt prevention- och behandlingsstudier. Vi har även forskning kring läkemedel och äldre, klinisk nutrition, stroke och strokerehabilitering. Vid avdelningen bedrivs även preklinisk forskning

Vi har ett nära samarbete med Tema Åldrande och de kognitiva mottagningarna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Verksamheten är multidisciplinär och innefattar medicinsk forskning samt forskning inom specialiteterna psykologi, arbetsterapi och logopedi etc.

Avdelningsledning och administration

Eric Westman, professor/avdelningschef

Eric Westman

Professor

Dorota Religa, professor, bitr avdelningschef

Dorota Religa

Professor/överläkare

Marie Franzén, tf. avdelningsadministratör ekonomi på deltid t.o.m. 31 december 2023

Marie Franzén

Samordnare

Helena Fors, avdelningsadministratör HR

 

Helena Fors

Administratör
08-524 835 50

Maria Klein, utbildningsadministratör

Maria Klein

Administratör
08-52483534
View of Neo building

Vi finns i forskningshuset Neo

Vi finns på Karolinska institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge. Våra lokaler ligger i Neo, invid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge .

Besöksadress: Flemingsberg, Blickagången 16, plan 7 i Neo. Postadress: KI/Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), avdelningen för klinisk geriatrik, Neo plan 7, 141 83 Huddinge.

Mer information om Neo finns på husets gemensamma web:
https://ki.se/en/staff/neo-a-new-hub-of-biomedical-research

Föreningar och nätverk där sektionen ingår

Nordic Brain Network (NBN)

En del av avdelningen, Miia Kivipeltos forskargrupp NBN (Nordic Brain Network) finns på ALB (Astrid Lindgrens barnsjukhus) i Solna.

Besöksadress: Karolinska vägen 37 A, QA32. Postadress 171 64 Solna.

 

Miia Kivipelto

Professor/specialistläkare

Sigrid Eklöf

Samordnare
0702368349
Annika Clemes
2023-07-04