Om avdelningen för arbetsterapi

Avdelningen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och forskning i syfte att utveckla framtidens vård och omsorg.

Vision:

Avdelningen för arbetsterapi har som vision att genom utbildning och forskning generera kunskap och kompetens som främjar människors aktivitet, delaktighet och hälsa. Utbildning och forskning präglas av dialog med olika samhällsaktörer, kvalitet på högsta nivå, tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi (vilket inkluderar aktivitetsvetenskap).

Avdelningsledning

Avdelningschef

Ann-Helen Patomella

Lektor/arbetsterapeut

Biträdande avdelningschef/Utbildningsansvarig

Programdirektor för arbetsterapeutprogrammet

Biträdande programdirektor för arbetsterapeutprogrammet samt Internationell koordinator

Administration

Avdelningsadministratör

Carina Ask

Administratör

Utbildningsadministratör

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

VIL-samordnare

Medarbetare

Group picture of Division of Occupational therapy
Medarbetare vid sektionen för arbetsterapi

Kontakt

Besökadress:

Alfred Nobels allé 23, 4 tr, Flemingsberg

Postadress:

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för arbetsterapi
Fack 23 200
141 83 HUDDINGE

Tel: 08-524 800 00 (växel)

AP
Innehållsansvarig:
2023-01-25