Utbildning vid avdelningen för arbetsterapi

Avdelningen för arbetsterapi ger utbildningsprogram (arbetsterapeutprogrammet) och kurser på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningskurser.

Arbetsterapeutprogrammet

Som arbetsterapeut stöttar du personer att utveckla strategier för en fungerande vardag och att vara delaktiga i samhället. Arbetsterapi bedrivs även på samhällsnivå, till exempel när det gäller tillgänglighet i offentliga miljöer och att påverka utformningen av ett samhälle som passar alla. Arbetsterapeuter arbetar exempelvis inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, företagshälsovård, arbetsförmedling och hjälpmedelsföretag. Arbetet är mycket självständigt. Antalet yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige uppgår till ca 10 000.

Arbetsterapeutprogrammet på KI präglas av en undersökande pedagogik som adresserar samhällsutmaningar. Under utbildningen lär du dig om samspelet människa, miljö och aktivitet och utvecklar färdigheter i att skapa lösningar utifrån teori, forskning och beprövad erfarenhet. Som studerande har du stora möjligheter att genomföra utbytesstudier och få internationella erfarenheter. Arbetsterapeutprogrammet erbjuder verksamhetsförlagsutbildning (praktik) inom olika arenor.

Utbildningsprogrammet till arbetsterapeut (180 högskolepoäng) vid Karolinska Institutet i Stockholm ger en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Läs mer om Arbetsterapeutprogrammet på KI:s webbplats för program och kurser och på Arbetsterapeutprogrammets webbplats.

Fristående kurser

Utöver grundutbildning i arbetsterapi ges även fristående kurser och kompletteringskurser på nivån 61- 80p i ämnet arbesterapi samt möjlighet till doktorandstudier.

Läs mer om fristående kurser.

Magisterexamen i arbetsterapi

Karolinska Institutet erbjuder en kombination av fristående kurser på avancerad nivå för att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi. Kurserna kombinerar interprofessionella kurser (t.ex. en inledande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik med fysioterapi och omvårdnad) med ämnesspecifika kurser. Läs mer om magisterexamen i arbetsterapi.

European Master of Science in Occupational Therapy

Avdelningen för arbetsterapi på Karolinska Insititutet är en av 5 Europeiska partners som tillsammans på engelska ger "Master of Science Program in Occupational Therapy". Programmet leder till en "Master of Science degree in Occupational Therapy" och programmet har blivit ett av 10 master-program som erhållit excellens för internationalisering av det Nederländska Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders.

Läs mer om European Master of Science in Occupational Therapy.

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter (uppdragsutbildning)

Avdelningen för arbetsterapi ger tillsammans med avdelningen för fysioterapi en unik webbaserad magisterutbildning i demensvård. Magisterutbildningen är en uppdragsutbildning.

Under utbildningen studerar arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans. Vissa kurser är dock professionsspecifika. Läs mer om magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp, distans)

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser som ges inom avdelningen för arbetsterapi under olika perioder är följande:

Mer information om aktuella forskarutbildningskurser inom NVS finns även i kurskatalogen för forskarutbildningskurser.

Utbytesstudier

Inom arbetsterapeutprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att arbetsterapeutprogrammet och NVS internationella kommittén har tecknat avtal om studentutbyte med ett antal utländska universitet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten både sänder och tar emot studenter.

CM
Innehållsgranskare:
2024-05-06