European Master of Science i arbetsterapi - Ett program av utmärkt kvalitet!

I samarbete med fyra universitet och högskolor i Danmark, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien, erbjuder Avdelningen för Arbetsterapi vid Karolinska Institutet ett European Master of Science-program i arbetsterapi.

Programmet består av sex moduler och ett examensarbete. Avdelningen för Arbetsterapi vid Karolinska Institutet är ansvarig för modul 5 och 6. Under programmets gång kommer studenterna att besöka alla fem institutioner, inspireras av nya metoder för arbetsterapi och nätverka med andra ambitiösa arbetsterapeuter från hela världen.

Internationalisering när den är som bäst: "Innovativt och originellt"

I maj 2016 genomgick European Master of Science i Occupational Therapy två re-ackrediteringar på en gång: programackreditering enligt the Dutch Flemish Accreditation Institute NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie), samt the Distinctive Quality Feature Internationalisation enligt ECAs standarder (European Consortium for Accreditation in Higher Eduction).

Utvärderingsrapporten konstaterar att "programmet har internationalisering i sin kärna, med ett uttalat engagemang för internationalisering, ett konsortium av partnerinstitutioner från fem europeiska länder leder programmet, undervisning sker på plats i dessa fem länder och den mångfaldiga gruppen studenter i programmet ". Denna utmärkelse tilldelades programmet för första gången år 2010.

Limited Accreditation Assessment

  • Standard 4: Uppnådda Mål

“Programmet visar att de förväntade studieresultaten uppnås. Förklaring: Den nivå som uppnåddes framgår av del- och sluttest, slutprojekt och prestationer av utexaminerade i praktiskt arbete eller i forskarutbildningar

Distinctive Quality Feature Internationalisation

  • Standard 3: Undervisning och Lärande

Innehållet och strukturen hos läroplanen ger de nödvändiga medlen för att uppnå de avsedda internationella och interkulturella studieresultaten. Arbetsformerna är lämpliga för att uppnå de avsedda internationella och interkulturella studieresultaten. Inlärningsmiljön är lämplig för att uppnå de avsedda internationella och interkulturella studieresultaten.

  • Standard 5: Studenter

Sammansättningen av studentgruppen (nationell och kulturell bakgrund) är i linje med programmets internationaliseringmål. Erfarenheterna av internationalisering hos studenterna är tillräcklig och motsvarar programmets internationaliseringsmål. De tjänster som tillhandahålls för studenterna (exempelvis informationsspridning, rådgivning, vägledning, boende, Diploma Supplement) stödjer programmets internationaliseringmål och motsvarar sammansättningen av studentgruppen.

AP
Innehållsgranskare:
2024-05-06