Fik-AT - ett unikt och hållbart trivselkoncept

Avdelningen för arbetsterapi bedriver en mängd utbildningsinsatser, där Arbetsterapeutprogrammet med sina ca 230 studenter utgör största del. I ett samarbete mellan grundutbildningsstudenter och programansvariga har en form att mötas mellan olika studentgrupper skapats, så kallade Fik-AT:n.

Ett bord med olika fat kakor och frukt
Fik-AT

Vid dessa fik-AT blir det extra trivsamt och hållbart då studenter och lärare själva bakar. Att mötas vid ett riktigt gott fika ger en fin och trevlig ingång till gränsöverskridande och trivsamma mellanmänskliga relationer.

Deltagare på Fik-AT möte
Fik-AT möte

Våra fik-AT:n arrangeras ömsom av studenter och lärare vid arbetsterapiprogrammet och välkomnar studenter från all pågående undervisning. Bilderna här illustrerar ett fik-AT där studenter från olika grundutbildningskurser, en internationell valbar kurs i rehabilitering, och vår europeiska master-utbildning umgås.

AP
Innehållsgranskare:
2024-05-06