Skip to main content

Kontakta NVS

Välkommen till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lokalmässigt finns sektionerna utspridda i Campus Flemingsberg på NEO (Klinisk geriatrik och delar av Neurogeriatrik) och på Alfred Nobels Allé 23 (Central ledningsadministration, Omvårdnad, Arbetsterapi, Fysioterapi samt Allmänmedicin) och på Campus Solna i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A (sektionen för Aging Research Center) och i Bioclinicum (Neurogeriatrik).

Klicka för bild över institutionens geografiska spridning (pdf-fil).

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har nu institutionsledningen infört en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen.

Prefekt

Maria Ankarcrona

Professor
H1.Neurogeriatrik.Ankarcrona

Administrativ chef

Carin Ullman

Administrativ chef
H1.Central Ledningsadministration

T.f. Prefektsamordnare 

Institutionsledningen nås på prefekt@nvs.ki.se

Ekonomiärenden

Kontakta NVS:s ekonomiavdelning via e-postadressen

NVS Ekonomi: ekonomi@nvs.ki.se

HR-ärenden

Kontakta NVS:s HR-enhet via e-postadressen

NVS HR: HR@nvs.ki.se

Registrator vid NVS

Agneta Eriksson

Administratör
H1.Central Ledningsadm.Administration

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring använd gärna E-postadressen registrator@nvs.ki.se

Fakturaadress

Numera använder sig KI som statlig myndighet främst av elektronisk fakturahantering.
Läs mer här.

Adresser till institutionsledningen

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Flemingsberg

Faxnummer: 08-524 868 09