Skip to main content

Kontakta NVS

Välkommen till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lokalmässigt finns sektionerna utspridda i Campus Flemingsberg på NEO (Klinisk geriatrik och delar av Neurogeriatrik) och på Alfred Nobels Allé 23 (Central ledningsadministration, Omvårdnad, Arbetsterapi, Fysioterapi samt Allmänmedicin) och på Campus Solna i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A (sektionen för Aging Research Center) och i Bioclinicum (Neurogeriatrik).

Klicka för bild över institutionens geografiska spridning (pdf-fil).

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har nu institutionsledningen infört en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen.

Prefekt

Administrativ chef

T.f. Prefektsamordnare vakant

Institutionsledningen nås på prefekt@nvs.ki.se

Ekonomiärenden

Kontakta NVS ekonomiavdelning via E-postadressen

ekonomi@nvs.ki.se

Registrator vid NVS

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring använd gärna E-postadressen registrator@nvs.ki.se

Fakturaadress

För att en faktura ska nå rätt person på institutionen måste en personlig referens anges på fakturan.

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Referens: ZZH1 ... (plats för personlig referens)

Karolinska Institutets organisationsnummer: 202100-2973 

Adresser till institutionsledningen

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Flemingsberg

Faxnummer: 08-524 868 09