Fakturera Karolinska Institutet

Vill du fakturera Karolinska Institutet? Vi får med ingångna avtal /direkta inköp efter 2019-04-01 bara ta emot digitala fakturor. Det finns tre olika sätt att skicka digitala fakturor.

Sedan 1 april 2019 är det ett lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). På den här sidan kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att skicka e-faktura till oss på Karolinska Institutet.

Har du frågor om digital faktura eller varför det är så? Myndigheten för Digital Förvaltning har svar. 

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande de gamla metoderna med erhållen fakturaadress och/eller mailadress.

Fakturaadress
Karolinska Institutet
Fakturor
Box 231 09
104 35 STOCKHOLM

anges på faktura oavsett sändningsformat.
KI:s organisationsnr är 202100-2973

Referens
Alla fakturor ska innehålla en av dessa referenstyper.

 • Referens för direkta beställningar skall bestå av en referenskod som har formatet ZZXXXXXX
  Koden inleds alltid med ZZ följt av instutionskod och användarid och vara blandat med bokstäver och siffror.
  Detta är ett exempel på referens ZZUFPETLOV1
   
 • Referens för beställning via KI's e-handel ska referens vara KI's ordernummer som består av 8 siffror och börjar med 32xxxxxx. Tex. 32000012

Om du vill fakturera oss måste du skicka en e-faktura. Använd något av dessa tre alternativ: 

1. I första hand via PEPPOL-nätverket.

Vi tar emot via PEPPOL BIS 3.0

Adress i PEPPOL/ID:
GLN    0088:7350043510008

Mer information om PEPPOL finns hos Myndigheten för digital förvaltning

Referens ska anges i BuyerReference
KI ordernr ska anges i OrderReference
 

2. I andra hand i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 7350043510008
VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter 

 • Er partsidentitet
 • Er VAN-operatör
 • Era kontaktinformationer

Fakturareferensen ska anges i taggen RequisitionistDocumentReference.

3. Fakturaportal

Karolinska Institutet erbjuder leverantörer att gratis skicka e-fakturor via fakturaportalen i samarbete med OpusCapita.
På länkad sida finns instruktion om hur Ni går till väga för att registrera er som leverantör och skicka fakturor.

OpusCapita fakturaportal

Har du ytterligare frågor kontakta ekonomiservice@ki.se

ÅB
Innehållsgranskare:
2024-04-18