Demens eller kognitiv svikt i arbetslivet

Syftet med detta multidisciplinära projekt (arbetsterapi, psykologi, äldrejuridik och arbetsrätt, samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap) är att utveckla ny kunskap om vad som händer när äldre personer utvecklar kognitiv svikt eller demens medan de fortfarande är i arbete, hur regelverk och lagar påverkar, och hur situationen och det som händer upplevs och hanteras.

Startdatum för detta treåriga projekt är 1 april 2018, med avslut våren 2022 (förlängning pga. pandemin).

Projektet fokuserar på följande:

  • Teknikens roll; hur tekniken och personerna passar ihop, utveckling och prövning av nya/anpassade lösningar för att understödja fortsatt arbete och/eller övergång från arbete, samt hur personerna förhåller sig till lärande och problemlösning för att hantera och anpassa sig till situationen
  • Hur lagar och regelverk i olika länder och organisationer kan stödja och/eller hindra fortsatt arbete och/eller övergång från arbetet, hur dessa praktiseras av olika aktörer, och hur de bättre kan förstås av personer med kognitiv svikt/demens och deras arbetsgivare
  • Utveckling av ett digitalt redskap för att möjliggöra kommunikation och beslutsprocesser för personen med kognitiv svikt/demens och deras arbetsgivare. 

Ledare

Louise Nygård (coordinator), Arlene Astell (ledare Canada, Toronto University) och Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (ledare Finland, University of Eastern Finland)

Medarbetare

I Sverige: Ann-Charlotte Nedlund (Linköpings Universitet), Charlotta Ryd (KI), Ann-Louise Engvall och Birgit Heuchemer (KI), Lena Rosenberg (KI), Anders Kottorp (Malmö Universitet/KI).

I Kanada: Jenifer Boger (Waterloo University) and Arlene Astell (University of Toronto)  och deras medarbetare.

I Finland: Sirkkaliisa Heimonen (Äldreinstitutet), och Mervi Issakainen, Marjo Ylhäinen & Katja Karjalainen (University of Eastern Finland).

Finansiär

I Sverige: FORTE under JPI MYBL ramverket, och bidrag ifrån Demensförbundet.