Skip to main content

Central ledningsadministration - NVS

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, forskarutbildningsadministration samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna NFV, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entrens öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan.

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till NVS registrator.

Medarbetare vid central ledningsadministration

 

Ledning

T.f. prefekt

Eric Westman

Lektor
073-655 51 79
Westman

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Administrativ chef
08-524 868 18
Central ledningsadministration

Prefektsamordnare (föräldraledig fr o m 6/8 2018)

Petra Helkala

Samordnare
Administration

Vikarierande prefektsamordnare

Alexander Bornevall

Samordnare
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Ekonomi

Karin Edman

Ekonomicontroller
Central ledningsadministration

Inger Rahm

Ekonomiadministratör
Central ledningsadministration

Suna Kayhan Kucukgöl

Ekonomihandläggare
Central ledningsadministration

Halil Jusufoglu

Redovisningsansvarig
Ekonomi

Alan Farman

Ekonomihandläggare
Central ledningsadministration

Diarium

Agneta Eriksson

Administratör
Central ledningsadministration

Forskarutbildning

Catarina Cleveson

Samordnare
Central ledningsadministration

HR

Eva Westberg

Personaladministratör
Central ledningsadministration

Maria Axelsson

Personalhandläggare
Central ledningsadministration

Maria Staiger

Personalhandläggare
Central ledningsadministration

Mona Hellstadius

Personalansvarig
Personal

Inköp/upphandling

Camilla Liljendahl

Inköpshandläggare
Central ledningsadministration

Vivan Söderlund

Intendent
Sektionen för omvårdnad-administration

Martin Lindström

AV-tekniker
Administration

Alfred Nyeko

AV-tekniker
Central ledningsadministration

Kommunikation

Annika Clemes

Kommunikatör
Central ledningsadministration

FiV, PUF-V och SFO-V

Till hemsidan för Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

 

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer 08-524 868 09