Central ledningsadministration - NVS

This page in English

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, forskarutbildningsadministration samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna NFV, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entrens öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan. 

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till NVS registrator.

Medarbetare vid central ledningsadministration

Ledning

Professor/överläkare

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Eriksdotter
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

 

Prefektsamordnare (föräldraledig from 6/8-2018):

Samordnare

Petra Helkala

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Administration
E-post: petra.helkala@ki.se

Vikarierande prefektsamordnare:

Samordnare

Åsa Borglund

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: asa.borglund@ki.se

Ekonomi

Ekonomicontroller

Karin Edman

Telefon: 08-524 859 88
Enhet: Ekonomi
E-post: karin.edman@ki.se

Ekonomiadministratör

Inger Rahm

Telefon: 08-524 868 34
Enhet: Ekonomi
E-post: Inger.Rahm.Fattouh@ki.se

Ekonomihandläggare

Suna Kayhan Kucukgöl

Enhet: Ekonomi
E-post: suna.kayhan.kucukgol@ki.se

Redovisningsansvarig

Halil Jusufoglu

Telefon: 08-524 888 23
Enhet: Ekonomi
E-post: halil.jusufoglu@ki.se

Ekonomihandläggare

Alan Farman

Telefon: 08-524 838 13
Enhet: Ekonomi
E-post: alan.farman@ki.se

Diarium

Administratör

Agneta Eriksson

Telefon: 08-524 864 85
Enhet: Administration
E-post: Agneta.Eriksson@ki.se

Arkivarie

Charlotte Borgerud

Telefon: 08-524 868 35
Enhet: Administration
E-post: charlotte.borgerud@ki.se

Forskarutbildning

Samordnare

Catarina Cleveson

Telefon: 08-524 868 32
Enhet: Administration
E-post: catarina.cleveson@ki.se

HR

Personaladministratör

Eva Westberg

Telefon: 08-524 868 12
Enhet: Personal
E-post: Eva.Westberg@ki.se

Personalhandläggare

Maria Axelsson

Telefon: 08-524 882 96
Enhet: Personal
E-post: maria.axelsson.1@ki.se

Personalhandläggare

Maria Staiger

Telefon: 08-524 837 79
Enhet: Personal
E-post: maria.staiger@ki.se

Personalansvarig

Mona Hellstadius

Telefon: 08-524 868 14
Enhet: Personal
E-post: mona.hellstadius@ki.se

Inköp/upphandling

Inköpshandläggare

Camilla Liljendahl

Telefon: 08-524 839 25
Enhet: Ekonomi
E-post: camilla.liljendahl@ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

IT

Mer information om IT på NVS

AV-tekniker

Martin Lindström

Enhet: Administration
E-post: martin.lindstrom@ki.se

AV-tekniker

Alfred Nyeko

Enhet: Administration
E-post: alfred.nyeko@ki.se

Kommunikation

Kommunikatör

Annika Clemes

Enhet: Administration
E-post: annika.clemes@ki.se

Kommunikatör

Marie Franzén

Telefon: 08-524 810 03
E-post: Marie.Franzen@ki.se

FiV, PUF-V och SFO-V

Till hemsidan för Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer 08-524 868 09

Organisation