Skip to main content

Central ledningsadministration - NVS

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, forskarutbildningsadministration samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna NFV, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entréns öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan.

För kontakt med HR vid NVS skicka gärna meddelandet till HR@nvs.ki.se

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till KI Syds gemensamma registrator registrator-syd@ki.se.

Medarbetare vid central ledningsadministration

 

Ledning

Prefekt 

Maria Ankarcrona

Professor
Ankarcrona

Administrativ chef

Carin Ullman

Administrativ chef
Central Ledningsadministration

Prefektsamordnare 

Använd denna e-postadress för kontakt med prefektledningen: prefekt@nvs.ki.se

Petra Helkala

Samordnare
Administration

Handläggare

Camilla Birgegård

Samordnare
Administration

Allmän administration

Agneta Eriksson

Administratör
Administration

Ekonomi

Karin Edman

Ekonomicontroller
Ekonomi

Inger Rahm

Ekonomiadministratör
Ekonomi

Halil Jusufoglu

Redovisningsansvarig
Ekonomi

Alan Farman

Ekonomihandläggare
Ekonomi

Vikarie

James Bangura

Ekonomihandläggare
Ekonomiservice

Föräldraledig

Suna Kayhan Kucukgöl

Ekonomihandläggare
Ekonomi

Forskarutbildning

Catarina Cleveson

Samordnare
Administration

HR

Maria Staiger

Personalansvarig
Personal

Amanda Nyberg

Personalhandläggare

Föräldraledig

Mona Hellstadius

Personalansvarig
Personal

Inköp/upphandling

Camilla Liljendahl

Inköpshandläggare
Ekonomi

Vivan Söderlund

Intendent
Administration

Martin Lindström

AV-tekniker
Administration

Alfred Nyeko

AV-tekniker
Administration

Kommunikation

Annika Clemes

Kommunikatör
Administration

FiV, PUF-V och SFO-V

Till hemsidan för Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

 

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer 08-524 868 09