Skip to main content

Central ledningsadministration - NVS

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, forskarutbildningsadministration samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna NFV, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entrens öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan.

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till NVS registrator.

Medarbetare vid central ledningsadministration

 

Ledning

Prefekt 

Maria Ankarcrona

Professor
08-524 835 77
H1.Neurogeriatrik.Ankarcrona

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Administrativ chef
H1.Central Ledningsadministration

Prefektsamordnare (föräldraledig fr o m 6/8 2018)

Petra Helkala

Samordnare
H1.Central Ledningsadm.Administration

Vikarierande prefektsamordnare 

Använd denna e-postadress för kontakt med prefektledningen: prefekt@nvs.ki.se

Camilla Birgegård

Samordnare
H1.Central Ledningsadm.Administration

Ekonomi

Karin Edman

Ekonomicontroller
08-524 859 88
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi

Inger Rahm

Ekonomiadministratör
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi

Suna Kayhan Kucukgöl

Ekonomihandläggare
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi

Halil Jusufoglu

Redovisningsansvarig
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi

Alan Farman Abdul Majid

Ekonomihandläggare
08-524 838 13
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi

Diarium

Ann Nilsson

Arkivarie
H1.Central Ledningsadm.Administration

Agneta Eriksson

Administratör
H1.Central Ledningsadm.Administration

Forskarutbildning

Catarina Cleveson

Samordnare
H1.Central Ledningsadm.Administration

HR

Eva Westberg

Personaladministratör
H1.Central Ledningsadm.Personal

Maria Axelsson

Personalhandläggare
H1.Central Ledningsadm.Personal

Maria Staiger

Personalhandläggare
H1.Central Ledningsadm.Personal

Mona Hellstadius

Personalansvarig
H1.Central Ledningsadm.Personal

Inköp/upphandling

Camilla Liljendahl

Inköpshandläggare
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi

Vivan Söderlund

Intendent
H1.Omvårdnad.Ledningsstöd

Martin Lindström

AV-tekniker
H1.Central Ledningsadm.Administration

Alfred Nyeko

AV-tekniker
H1.Central Ledningsadm.Administration

Kommunikation

Annika Clemes

Kommunikatör
H1.Central Ledningsadm.Administration

FiV, PUF-V och SFO-V

Till hemsidan för Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

 

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer 08-524 868 09