Central ledningsadministration - NVS

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring bland annat institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna FiH, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23, campus Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entréns öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan.

För kontakt med HR vid NVS skicka gärna meddelandet till HR@nvs.ki.se

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till KI Syds gemensamma registrator registrator-syd@ki.se.

Medarbetare vid central ledningsadministration

Ledning

Prefekt 

Administrativ chef

Carin Ullman

Administrativ chef
08-524 83670

Prefektsamordnare 

Kontakta institutionsledningen: prefekt@nvs.ki.se

Petra Helkala

Samordnare

Ekonomi

Lina Adham

Redovisningscontroller
08-524 838 44

Elin Leandersson

Redovisningscontroller

Marie Aho Huotari

Ekonomihandläggare

Helin Koc

Ekonomihandläggare

Forskarutbildning

Forskarutbildningsadministrationen är numera flyttad till Utbildningskansliet, där Heli Vänskä är samordnare för forskarutbildningen vid NVS.

HR

Maria Staiger

HR-ansvarig

Amanda Nyberg

HR-partner

Sofia Fridén

HR-partner

Elin Danielsson

HR-partner

Intendentur / Inköp & upphandling

Alfred Nyeko

IT-tekniker

Kommunikation

Annika Clemes

Kommunikatör

Biträdande prefekt

Lena Von Koch

Professor, senior

Bistår i rekryteringsärenden som hanteras av rekryteringsutskottet, KI.

Forskarskolan FiH, forskarutbildningsprogrammet
PUF-V och forskningssamarbetet SFO-V

Marina Olsson

Samordnare

Till hemsidan för Forskarskolan i hälsovetenskap - FiH

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

 

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge 
Campus Flemingsberg

Faxnummer 08-524 868 09