Central ledningsadministration - NVS

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, forskarutbildningsadministration samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna NFV, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entréns öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan.

För kontakt med HR vid NVS skicka gärna meddelandet till HR@nvs.ki.se

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till KI Syds gemensamma registrator registrator-syd@ki.se.

Medarbetare vid central ledningsadministration

 

Ledning

Prefekt 

Maria Ankarcrona

Professor
Ankarcrona

Administrativ chef

Carin Ullman

Administrativ chef
08-524 83670
Central Ledningsadministration

Prefektsamordnare 

Använd denna e-postadress för kontakt med prefektledningen: prefekt@nvs.ki.se

Petra Helkala

Samordnare
Administration

Allmän administration

Agneta Eriksson

Administratör
Administration

Ekonomi

Contoller

Hulya Kinali

Ekonomicontroller
Ekonomi

Inger Rahm

Ekonomiadministratör
Ekonomi

Halil Jusufoglu

Redovisningsansvarig
Ekonomi

Alan Farman

Ekonomihandläggare
08-524 838 13
Ekonomi

Vikarie

James Bangura

Ekonomihandläggare
Ekonomi

Föräldraledig

Suna Kayhan Kucukgöl

Ekonomihandläggare
Ekonomi

Forskarutbildning

Catarina Cleveson

Samordnare
Administration

HR

Maria Staiger

HR-ansvarig
Personal

Amanda Nyberg

HR-partner

Sofia Fridén

HR-administratör

Vikarie

Föräldraledig

Mona Hellstadius

HR-ansvarig
Personal

Inköp/upphandling

Camilla Liljendahl

Inköpshandläggare
Ekonomi

Vivan Söderlund

Intendent
Administration

Martin Lindström

AV-tekniker
Administration

Alfred Nyeko

AV-tekniker
Administration

Kommunikation

Annika Clemes

Kommunikatör
Administration

FiV, PUF-V och SFO-V

Till hemsidan för Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

 

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer 08-524 868 09