Skip to main content

Antagning till forskarutbildning vid NVS

Regler och riktlinjer om antagningsprocessen framgår av KI:s centrala hemsida.

Institutionens rutiner är under utarbetande. 

Inrättande av doktorandplats och grönt ljus

Aktuella blanketter och information finns på KI:s centrala hemsida.

För beskrivning av forskarutbildningsmiljön, se avsnitt 2.6.3 i Regler för utbildning på forskarnivå vid KI. Forskarutbildningsmiljön beskrivs i forskningsplanen.

Obligatoriska bilagor förutom de som framgår av blanketten Inrättande av doktorandplats är vid NVS:

  1. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning (eller motivering till undantag), samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).
  2. Terminsvis redogörelse för planerad finansiering (NVS mall)
  3. Vid ansökan om undantag från annonsering krävs även finansieringsplan enligt KI standard.

För att endast ansöka om grönt ljus som huvudhandledare inför ansökan om KID-medel eller stipendier från av KI godkänd finansiär (t.ex. National Institutes of Health, China Scholarship Council) ska nedanstående dokument inlämnas i original till Catarina Cleveson. Om du sedan erhåller medel måste du även ansöka om Inrättande av doktorandplats. 

1. Ansökan om grönt ljus (blankett)

2. Terminsvis redogörelse för planerad finansiering (NVS mall)

3. Forskningsplan inklusive beskrivning av forskarutbildningsmiljön, 4-5 sidor.

4. Handledarnas curriculum vitae, inklusive tidigare och pågående handledarskap (max 2 sidor/handledare)

5. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning (eller motivering till undantag), samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).

Rekrytering

För information om annonseringsprocessen kontakta din sektions HR kontaktperson.

Du hittar även information om rekryteringsprocessen på KI:s centrala hemsida.

Beslut om antagning

Efter godkänt inrättande av doktorandplats, samt avslutad rekrytering, lämnas blankett "Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå" med obligatoriska bilagor i original till Catarina Cleveson

Har du frågor om antagningsprocessen är du välkommen att kontakta

Catarina Cleveson
Samordnare för forskarutbildningen vid NVS
E-post:catarina.cleveson@ki.se
Telefon: 08-524 868 32

Dokument

Länkar