Neuronala nätverk och beteende

Detta område är inriktat på att definiera funktionen och organisationen av olika neuronala nätverk som styr våra beteenden. Fokus ligger på nätverk i storhjärnan, hypothalamus, hjärnstammen och ryggmärgen som bland annat kontrollerar rörelser, uppmärksamhet och endokrin reglering.

Som modellsystem används nejonöga, zebrafisk och gnagare, som studeras med de mesta avancerade elektrofysiologiska, histokemiska, imaging, genetiska och optogenetiska metoderna.

Vår målsättning är att förstå hur de neuronala nätverken kan styra beteenden och hur patologiska mekanismer kan ge upphov till olika sjukdomar.

Forskare inom detta område

 

Charlotte Brandt
2024-01-23