Suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Suicidpreventiva dagen 2021

2021 anordades en digital nationell suicidpreventiv konferens på temat Livsavagörande samverkan, som satte samordning, samverkan och samarbete i fokus. Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet och Region Stockholm (NASP) och Socialstyrelsen, i samarbete med Suicide Zero, Mind, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Suicidprevention i väst (SPIV).

Moderator: Annika Dopping tillsammans med Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, med dr och suicidforskare

Suicidpreventiva dagen 2020

År 2020 belyste Suicidpreventiva dagen det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris, och vad olika aktörer såsom Socialtjänsten kan göra på egen hand och i samarbete med skola, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, andra myndigheter och ideella organisationer.

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero

Moderator: Annika Dopping