Suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Suicidpreventiva dagen 2022

Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar vi ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år lägger vi fokus på stöd till efterlevande.

Seminariet äger rum den 8 september kl. 13.00-16.30 i Folkhälsomyndighetens lokal på Nobels väg 18 i Solna. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero. Seminariet filmas och kommer även att kunna ses digitalt.

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. Under seminariet berör vi bland annat:

  • Hur kan samhället utveckla stödet till efterlevande efter suicid?

  • Hur kan behovet av stöd skilja sig i olika grupper?

  • Vad är postvention?

  • Exempel på arbetssätt för efterlevandestöd.

  • Sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande.

Målgrupp

Det här seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention, och specifikt om efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Seminariet riktar sig också till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta. 

Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmälan

Delta fysiskt

Anmäl dig via Folkhälsomyndigheten för att delta på plats i Solna: ANMÄLAN (fysiskt)
OBS! Begränsat antal platser! Anmälan är öppen som längst till 12 augusti, men kan stänga innan dess om konferensen blir fullbokad.

Delta digitalt

Om du endast vill delta digitalt är sista anmälningsdag torsdag 1 september: ANMÄLAN (digitalt)
Länk för digitalt deltagande mejlas ut någon dag innan seminariet till de anmälda deltagarna.

Kontakt

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se