Suicidpreventiva dagen 2020 Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Med den pågående Covid-19 pandemin finns även en risk för ökad psykisk ohälsa på samhällsnivå och de suicidpreventiva arbetet är därför mer angeläget än någonsin.

Den 10 september på den internationella suicidpreventiva dagen, den dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan, arrangerar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero ett webbsänt seminarium.

I år belyser vi det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris, och vad olika aktörer såsom Socialtjänsten kan göra på egen hand och i samarbete med skola, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, andra myndigheter och ideella organisationer.

Datum: 10 september, 2020
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Webbsänt live seminarium 

Moderator: Annika Dopping

Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt. Ingen anmälan behövs! 

Livesändning

Här kommer du inom kort att kunna ta del av inspelningen från Suicidpreventiva dagen 2020. På grund av att inspelningen ska följa EU:s nya webbtillgänglighetsdirektiv har bearbetningen av materialet har tagit lite längre än förväntat, men vi hoppas kunna publicera ett färdigt material efter årsskiftet. 

Program

 • Skam – hur påverkar skam oss och hur kan vi möta skamkänslor hos människor med självmordstankar? - Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare Mind
 • Koppling mellan dödsorsaksregistret och olika socialtjänstregister - Jeroen De Munter, statistiker, Socialstyrelsen
 • Substansberoende och självmord - Lotfi Khemiri, Med. dr. Karolinska Institutet och Beroendecentrum

Paus

 • Social utsatthet och risk för självmord – Folkhälsomyndigheten
  Utredarna Jenny Telander och Hillevi Busch belyser psykosocial utsatthet och kopplingen till suicid ur olika aspekter bl.a. förändring i sysselsättning och barns uppväxtvillkor
 • Skolan som skyddsfaktor - Goda exempel från Linköpings kommun om hur man kan arbeta förebyggande bland barn med sämre socioekonomiska villkor - Hilda Johnsson, socialantropolog
 • Årets journalistpris för bästa rapportering - Suicide Zero

Presentation av kunskapsmaterial:

 • Björn Eklund SPES presenterar kampanjen Stör döden
 • Carina Gustavsson, Socialstyrelsen presenterar broschyren - Våga tala om psykisk ohälsa!
 • Rickard Bracken, Suicide Zero presenterar boken - Livsviktiga snack
 • Gergö Hadlaczky, NASP presenterar hemsidan respi.se - Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå 

Avslutning