Självmord i varje län i Sverige

Självmordstal 

Självmordstal (SM-tal) = antal självmord per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2014-2018).
Personer 15+ år

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2014-2018). Personer 15+ år
2018 2017 2016 2015 2014 Medelvärde
Riket 18,68 18,56 18,11 19,16 19,07 18,716
Stockholms län 18,72 16,94 16,41 19,38 18,19 17,928
Uppsala län 17,31 16,98 17,3 16,87 16,33 16,958
Södermanlands län 22,51 16,41 16,58 21,9 19,06 19,292
Östergötlands län 16,34 16,23 16,42 12,76 16,94 15,738
Jönköpings län 18,07 19,27 15,66 16,16 14,5 16,732
Kronobergs län 21,52 14,92 18,9 16,55 19,88 18,354
Kalmar län 22,56 16,23 21,82 20,54 22,65 20,76
Gotlands län 34,12 22,29 26,56 22,59 37,01 28,514
Blekinge län 18,88 21,97 26,71 20,82 17,88 21,252
Skåne län 15,89 16,54 16,57 18,44 17,56 17
Hallands län 20,54 18,17 23,03 19,84 15,33 19,382
Västra Götalands län 16,85 19,63 19,48 18,57 17,98 18,502
Värmlands län 18,28 27,67 17,53 20,63 21,1 21,042
Örebro län 19,76 21,19 17,3 20,81 19,71 19,754
Västmanlands län 24,91 20,66 22,23 23,33 27,19 23,664
Dalarnas län 26,45 19,36 21,17 23,02 23,96 22,792
Gävleborgs län 19,27 26,44 27,41 28,84 25,99 25,59
Västernorrlands län 18,07 18,05 15,64 19,61 24,06 19,086
Jämtlands län 20,37 24,17 24,33 18,8 28,22 23,178
Västerbottens län 17,41 16,63 9,5 14,54 10,93 13,802
Norrbottens län 19,8 20,72 15,09 19,81 26,41 20,366

Rangordnat 

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2014-2018). Personer 15+ år. Rangordnade enligt genomsnittligt sm-tal 2014-2018.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2014-2018). Personer 15+ år. Rangordnade enligt sm-t
Medelvärde
Gotlands län 28,514
Gävleborgs län 25,59
Västmanlands län 23,664
Jämtlands län 23,178
Dalarnas län 22,792
Blekinge län 21,252
Värmlands län 21,042
Kalmar län 20,76
Norrbottens län 20,366
Örebro län 19,754
Hallands län 19,382
Södermanlands län 19,292
Västernorrlands län 19,086
Riket 18,716
Västra Götalands län 18,502
Kronobergs län 18,354
Stockholms län 17,928
Skåne län 17
Uppsala län 16,958
Jönköpings län 16,732
Östergötlands län 15,738
Västerbottens län 13,802
Graph of average suicide rates, ranked, från 2014 - 2018 in Sweden's county.
Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2014-2018). Personer 15+ år. Rangordnade enligt genomsnittligt sm-tal 2014-2018.

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2019-09-04] och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2018 (2017 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2019-09-04. 

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se