Självmord i varje län i Sverige

Självmordstal 

Självmordstal (SM-tal) = antal självmord per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2017-2021).
Personer 15+ år

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2017-2021). Personer 15+ år
2021 2020 2019 2018 2017 Medelvärde
Riket 17,4 16,8 19,0 18,8 18,6 18,1
Stockholms län 14,7 16,1 17,0 18,7 17,0 16,7
Uppsala län 15,8 14,8 19,9 17,0 17,0 16,9
Södermanlands län 16,3 15,6 20,2 22,5 16,4 18,2
Östergötlands län 18,1 16,9 17,8 16,3 16,2 17,1
Jönköpings län 17,1 12,1 20,3 18,4 19,3 17,4
Kronobergs län 16,9 20,6 20,1 21,5 14,9 18,8
Kalmar län 21,4 19,0 18,1 22,6 16,2 19,5
Gotlands län 19,5 15,8 19,9 34,1 22,3 22,3
Blekinge län 18,1 19,6 22,6 18,9 22,0 20,2
Skåne län 18,2 17,3 19,7 16,2 16,5 17,6
Hallands län 12,3 14,6 13,3 20,5 18,2 15,8
Västra Götalands län 18,1 17,3 18,7 16,9 19,7 18,1
Värmlands län 22,0 19,5 20,8 18,3 28,1 21,7
Örebro län 17,8 13,1 17,6 20,2 21,2 18,0
Västmanlands län 17,9 16,2 26,9 24,9 20,7 21,3
Dalarnas län 22,1 24,3 23,5 26,9 19,4 23,2
Gävleborgs län 19,2 19,6 25,5 19,3 26,4 22,0
Västernorrlands län 25,0 12,7 16,6 18,1 18,1 18,1
Jämtlands län 22,9 23,0 18,5 20,4 24,2 21,8
Västerbottens län 10,5 15,5 16,9 17,9 16,6 15,5
Norrbottens län 22,7 16,6 20,3 19,8 20,7 20,0

Rangordnat 

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2017-2021). Personer 15+ år. Rangordnade enligt genomsnittligt självmordstal 2017-2021.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2017-2021). Personer 15+ år. Rangordnade enligt sm-t
Medelvärde
Dalarnas län 23,2
Gotlands län 22,3
Gävleborgs län 22,0
Jämtlands län 21,8
Värmlands län 21,7
Västmanlands län 21,3
Blekinge län 20,2
Norrbottens län 20,0
Kalmar län 19,5
Kronobergs län 18,8
Södermanlands län 18,2
Västra Götalands län 18,1
Riket 18,1
Västernorrlands län 18,1
Örebro län 18,0
Skåne län 17,6
Jönköpings län 17,4
Östergötlands län 17,1
Uppsala län 16,9
Stockholms län 16,7
Hallands län 15,8
Västerbottens län 15,5
Stapeldiagram över genomsnittligt självmordstal 2017-2021 (säkra och osäkra) i olika län. Perosner över 15 år.
Stapeldiagram över genomsnittliga självmordstal mellan 2017-2021 Foto: Bianca Blazevska

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2021 (2020 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan. 

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se