Självmord i varje län i Sverige

Självmordstal 

Självmordstal (SM-tal) = antal självmord per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2016-2020).
Personer 15+ år

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2016-2020). Personer 15+ år
2020 2019 2018 2017 2016 Medelvärde
Riket 16,8 18,7 18,7 18,6 18,1 18,2
Stockholms län 16,1 16,9 18,7 17 16,4 17
Uppsala län 14,8 19,5 17,3 17 17,3 17,2
Södermanlands län 15,6 19,8 22,5 16,4 16,6 18,2
Östergötlands län 16,9 17 16,3 16,2 16,4 16,6
Jönköpings län 12,1 19,9 18,1 19,3 15,7 17
Kronobergs län 20,6 20,1 21,5 14,9 18,9 19,2
Kalmar län 19 17,1 22,6 16,2 21,8 19,4
Gotlands län 15,8 19,9 34,1 22,3 26,6 23,7
Blekinge län 19,6 22,6 18,9 22 26,7 22
Skåne län 17,3 19 15,9 16,5 16,6 17,1
Hallands län 14,6 13,3 20,5 18,2 23 17,9
Västra Götalands län 17,3 18,6 16,9 19,7 19,5 18,4
Värmlands län 19,5 20,8 18,3 28,1 17,5 20,8
Örebro län 13,1 17,2 19,8 21,2 17,3 17,7
Västmanlands län 16,2 26,9 24,9 20,7 22,2 22,2
Dalarnas län 24,3 23,1 26,5 19,4 21,2 22,9
Gävleborgs län 19,6 25,5 19,3 26,4 27,4 23,6
Västernorrlands län 12,7 16,6 18,1 18,1 15,6 16,2
Jämtlands län 23 18,5 20,4 24,2 24,3 22,1
Västerbottens län 15,5 16,9 17,4 16,6 9,5 15,2
Norrbottens län 16,6 20,3 19,8 20,7 15,1 18,5

Rangordnat 

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2016-2020). Personer 15+ år. Rangordnade enligt genomsnittligt självmordstal 2016-2020.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2016-2020). Personer 15+ år. Rangordnade enligt sm-t
Medelvärde
Gotlands län 23,7
Gävleborgs län 23,6
Dalarnas län 22,9
Västmanlands län 22,2
Jämtlands län 22,1
Blekinge län 22
Värmlands län 20,8
Kalmar län 19,4
Kronobergs län 19,2
Norrbottens län 18,5
Västra Götalands län 18,4
Riket 18,2
Södermanlands län 18,2
Hallands län 17,9
Örebro län 17,7
Uppsala län 17,2
Skåne län 17,1
Stockholms län 17
Jönköpings län 17
Östergötlands län 16,6
Västernorrlands län 16,2
Västerbottens län 15,2
Genomsnittligt självmordstal 2016-2020 (säkra och osäkra) i olika län. Personer 15+ år.
Genomsnittligt självmordstal 2016-2020 (säkra och osäkra) i olika län. Personer 15+ år. Foto: Bianca Blazevska

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2020 (2019 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan. 

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se