Skip to main content

Självmord i varje län i Sverige

Åldersstandardiserade (enligt medelbefolkningen 2000) självmordstal (säkra och osäkra) i varje län i Sverige. Alla åldrar, 2006-2016. SM-tal = antal självmord per 100 000 invånare.

Män och kvinnor, alla åldrar

Län 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gävleborg 16,7 19,7 23,2 24,8 19,6 13,6 19,9 16,5 20,8 23,9 23,3
Västmanland 15,7 13,6 17,1 19,0 18,3 15,2 19,3 25,0 23,2 20,1 18,2
Dalarna 13,1 17,5 18,8 15,8 18,5 15,8 13,4 14,6 19,6 19,8 16,2
Gotland 12,4 14,6 18,6 14,6 11,1 18,4 32,2 17,6 32,7 19,3 24,8
Södermanland 17,3 14,4 18,3 19,1 16,4 14,1 19,7 16,2 15,9 17,9 14,9
Värmland 17,0 19,1 20,4 27,1 20,0 19,3 14,9 16,2 17,4 17,5 14,0
Kalmar 15,8 15,1 18,8 15,4 16,8 24,3 20,3 16,5 19,2 17,2 18,6
Norrbotten 15,2 13,3 12,7 16,7 14,2 16,9 17,9 12,0 22,3 17,1 11,8
Blekinge 15,5 19,4 17,7 13,9 18,2 10,3 16,2 17,0 14,9 16,9 21,5
Örebro 13,4 18,0 13,8 13,1 17,9 18,2 19,1 18,9 15,8 16,4 13,6
Stockholm 17,2 16,2 14,9 15,5 15,0 15,1 16,8 17,4 15,0 15,9 13,3
Halland 11,7 14,2 16,2 17,4 14,6 15,9 13,4 13,0 13,3 15,9 18,6
Västernorrland 20,4 16,3 12,0 16,8 13,6 12,4 11,6 16,8 18,9 15,3 13,0
Västra Götaland 14,3 12,6 14,3 14,5 12,1 13,4 14,3 15,7 14,7 15,2 15,9
Skåne 18,3 20,0 17,9 17,2 16,6 14,4 14,9 15,8 14,2 15,1 13,4
Jämtland 18,3 15,5 21,6 16,2 18,7 17,1 11,6 17,6 23,8 14,9 19,8
Uppsala 12,8 15,3 17,1 18,4 12,0 11,3 18,9 18,7 13,7 14,1 14,0
Jönköping 18,6 14,7 11,2 16,1 16,1 12,7 13,2 17,7 11,6 13,5 13,3
Kronoberg 14,5 12,0 14,3 16,6 16,3 17,9 14,2 18,9 15,9 13,5 15,4
Västerbotten 10,2 11,8 11,3 13,6 10,8 9,6 10,3 12,3 8,9 13,0 7,7
Östergötland 14,1 14,4 13,2 15,6 13,4 15,6 16,3 16,4 13,8 10,4 13,6
Riket 15,8 15,6 15,7 16,4 15,1 14,7 15,8 16,5 15,6 15,7 14,7

Kvinnor

Län 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gävleborg 7,4 9,8 10,3 15,5 10,6 7,0 11,9 10,4 14,4 20,0 13,4
Dalarna 11,1 5,0 8,6 10,7 5,6 6,0 6,1 3,0 10,4 15,2 6,0
Västmanland 9,6 7,5 8,0 10,6 10,7 4,7 10,4 14,7 13,5 14,6 9,1
Kalmar 5,3 8,6 9,0 10,8 8,7 8,7 13,4 8,6 14,8 11,0 8,8
Halland 5,6 10,8 9,7 5,9 8,4 9,2 8,3 6,5 8,0 10,4 13,4
Jämtland 11,8 4,7 10,8 7,6 12,6 8,3 3,4 13,9 14,7 10,3 6,8
Stockholm 11,0 11,1 10,0 10,1 10,0 11,3 11,7 12,4 10,6 10,1 8,2
Uppsala 9,6 8,7 7,9 12,7 8,4 7,1 13,8 8,1 10,3 9,8 8,5
Skåne 11,0 11,1 10,4 11,2 9,5 7,4 8,4 10,1 7,7 9,3 8,6
Västerbotten 4,8 6,8 6,4 7,8 5,9 4,3 7,3 10,2 7,1 9,1 3,6
Örebro 10,2 8,2 11,4 6,7 13,0 13,9 7,1 9,2 10,7 8,7 6,7
Gotland 4,0 6,4 0,0 10,2 3,2 11,8 30,3 24,6 20,5 8,0 7,1
Västra Götaland 9,6 7,5 7,1 7,4 7,5 9,6 7,7 9,8 10,9 7,8 12,1
Kronoberg 13,0 6,0 8,7 6,1 9,1 13,9 10,7 7,0 3,7 7,7 8,7
Blekinge 4,1 11,3 2,1 8,9 9,1 6,6 14,8 4,6 1,8 7,2 13,4
Västernorrland 11,0 12,7 5,5 8,0 4,1 6,1 7,5 10,3 13,0 7,1 5,7
Norrbotten 8,2 6,3 8,6 10,7 7,1 7,9 9,2 5,9 17,2 7,0 6,7
Värmland 8,6 8,8 11,0 9,0 9,4 10,3 8,8 10,5 8,9 6,8 6,4
Östergötland 7,0 8,7 8,5 7,5 5,7 5,9 7,5 10,9 7,7 6,3 10,0
Jönköping 11,2 6,2 7,9 11,8 5,3 3,9 6,0 9,2 6,3 5,9 9,4
Södermanland 11,0 6,6 12,8 12,8 9,6 11,7 10,8 10,3 5,0 5,5 9,5
Riket 9,6 9,0 8,8 9,5 8,5 8,7 9,4 10,0 9,9 9,3 9,1

Män

Län 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gotland 20,9 24,5 39,2 19,7 19,3 25,1 34,0 9,9 37,8 30,9 43,3
Södermanland 24,8 22,2 24,5 25,1 23,4 16,3 29,3 22,5 27,0 30,7 20,2
Gävleborg 26,2 29,9 36,9 35,3 29,7 19,9 28,1 22,9 26,7 28,4 33,3
Värmland 26,0 30,1 30,4 45,8 30,9 28,2 21,3 22,7 26,7 28,2 22,8
Blekinge 26,8 28,0 32,7 19,5 27,6 13,9 17,3 29,2 27,7 26,7 29,9
Norrbotten 21,7 20,0 16,8 23,2 20,9 26,1 26,7 18,3 27,4 26,7 17,0
Västmanland 23,3 19,8 26,2 27,5 25,7 25,5 28,2 36,0 34,1 25,2 27,3
Dalarna 15,6 30,4 29,7 20,8 31,8 25,6 20,9 27,2 28,9 24,9 25,8
Örebro 16,8 28,0 16,4 20,0 23,4 22,9 30,8 29,3 21,6 24,1 20,1
Västernorrland 30,0 20,6 18,6 25,7 23,6 18,7 15,7 23,5 24,6 23,6 19,9
Kalmar 27,3 21,7 29,1 19,6 25,2 39,6 27,9 24,5 24,0 23,4 27,8
Västra Götaland 19,5 17,9 21,9 22,1 17,2 17,4 21,3 22,2 19,1 22,8 20,0
Stockholm 24,3 22,5 20,4 21,6 20,4 19,2 22,7 22,5 19,8 22,6 18,5
Jönköping 26,0 23,5 14,4 20,8 27,3 21,6 20,6 26,3 16,8 21,7 17,2
Skåne 29,4 29,6 26,1 23,7 24,1 22,1 21,7 21,4 21,3 21,6 18,4
Halland 18,0 17,6 23,3 29,0 20,7 22,7 18,8 19,8 19,0 21,3 23,4
Kronoberg 16,6 17,5 20,3 26,9 22,8 21,8 18,6 30,6 28,3 19,1 22,1
Jämtland 24,8 26,7 32,5 26,8 25,3 26,0 20,3 20,6 32,5 18,9 32,9
Uppsala 16,3 22,4 27,1 24,7 15,8 15,6 24,4 29,6 17,4 18,3 19,4
Västerbotten 16,3 16,4 16,3 19,3 15,5 15,0 13,9 14,1 10,6 17,2 11,5
Östergötland 21,7 20,3 18,02 23,8 21,1 25,3 25,1 22,3 20,3 14,4 17,5
Riket 22,5 22,8 23,0 23,8 22,1 20,8 22,6 23,2 21,7 22,5 20,4

Datakälla: Socialstyrelsens statistikdatabas