Självmord i Sverige

Statistiken som presenteras på denna sida avser hela Sverige och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*

*Säkra självmord avser ICD-diagnoserna X60-X84/E950-E959. Osäkra självmord avser ICD-diagnoserna Y10-Y34/E980-E989.

Antal självmord

Här presenteras antalet självmord (säkra och osäkra) under 2023 respektive 2022 för olika åldersgrupper och uppdelat på kön.

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2023

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2023
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt Könsfördelning
Män 5 92 346 369 320 1132 70%
Kvinnor 7 45 135 170 128 485 30%
Båda könen 12 137 481 539 448 1617 100%

18% av dessa dödsfall, år 2023, utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord"). 

 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2022

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2022
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt Könsfördelning
Män 4 86 340 374 298 1102 70%
Kvinnor 10 29 129 158 141 467 30%
Båda könen 14 115 469 532 439 1569 100%

20% av dessa dödsfall, år 2022, utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord"). 

    

Självmordstal över tid

Här presenteras antal självmord per 100 000 invånare (s.k. självmordstal) i Sverige mellan år 1980-2023 och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*. 

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2023), antal per 100 000 invånare, båda könen.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 15,5 34,6 42,1 34,6 33,5
1981 13,5 28,5 39,2 36,4 30,5
1982 12,0 30,0 41,6 36,1 31,4
1983 14,1 30,9 39,1 33,0 30,7
1984 14,7 34,5 38,5 35,1 32,3
1985 13,6 31,2 36,4 34,4 30,2
1986 16,9 30,6 35,7 31,7 29,8
1987 14,3 29,6 36,2 34,4 29,8
1988 15,8 30,7 37,3 32,0 30,2
1989 17,4 29,8 34,0 33,0 29,5
1990 13,1 26,3 35,6 33,7 28,2
1991 14,1 28,2 33,8 33,0 28,5
1992 11,3 24,1 32,0 32,2 26,1
1993 12,0 24,6 33,2 28,5 25,9
1994 10,2 21,8 29,1 30,3 24,0
1995 12,0 23,4 31,6 28,8 25,2
1996 10,3 21,3 29,3 26,4 23,1
1997 10,9 20,8 26,0 21,9 21,2
1998 9,8 19,0 26,5 25,5 21,3
1999 12,7 18,7 24,6 24,8 21,0
2000 10,3 17,1 21,5 24,5 19,1
2001 10,7 18,3 26,4 25,5 21,3
2002 14,0 17,2 25,5 21,9 20,3
2003 11,1 17,0 22,5 20,9 18,7
2004 13,2 15,8 22,9 20,9 18,7
2005 11,1 16,6 25,3 24,4 20,2
2006 12,7 16,2 23,6 22,4 19,3
2007 11,4 17,0 24,2 19,8 19,0
2008 14,2 16,4 22,9 21,3 19,1
2009 12,9 17,3 25,5 20,7 19,9
2010 11,8 14,9 24,0 20,5 18,4
2011 12,2 16,9 21,4 18,0 17,7
2012 11,9 16,0 25,3 20,9 19,3
2013 14,4 17,7 23,9 22,5 20,2
2014 14,1 17,8 21,9 20,3 19,1
2015 12,0 17,7 23,5 20,0 19,2
2016 10,9 17,0 21,1 20,1 18,1
2017 12,8 17,3 20,8 20,9 18,6
2018 13,9 18,2 21,0 19,4 18,8
2019 14,4 18,4 21,1 19,6 19,0
2020 12,8 16,1 19,6 17,4 17,0
2021 12,0 17,1 20,2 18,2 17,6
2022 9,8 16,9 20,8 20,6 18,0
2023 11,5 17,2 21,0 20,7 18,4

I grafen visas självmordstalen i form av trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. 

Män

Här presenteras antal självmord per 100 000 män (s.k. självmordstal) i Sverige mellan år 1980-2023 och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*. 

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2023). Antal per 100 000 män.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 22,7 48,9 57,7 55,7 48,0
1981 19,5 39,8 54,8 53,2 42,8
1982 16,5 43,8 59,9 55,3 45,5
1983 20,2 44,0 55,0 52,4 44,3
1984 21,7 48,5 53,6 53,9 46,2
1985 17,8 42,3 51,3 49,2 41,6
1986 24,1 43,3 51,1 51,7 43,6
1987 21,1 41,7 48,8 52,0 41,9
1988 23,7 42,5 50,8 49,2 42,7
1989 25,2 42,8 47,1 50,2 42,3
1990 19,3 36,0 46,7 53,3 39,3
1991 21,3 38,9 45,0 49,8 39,7
1992 14,5 35,1 42,6 50,2 36,7
1993 15,7 35,1 43,9 45,0 36,4
1994 15,6 31,6 40,1 45,0 34,1
1995 17,1 33,6 45,5 44,0 36,5
1996 14,5 31,2 38,1 40,8 32,5
1997 14,0 31,1 36,0 36,2 30,9
1998 13,1 28,2 36,4 40,7 30,8
1999 17,5 25,5 33,7 40,0 29,6
2000 14,7 24,1 28,0 40,1 26,9
2001 16,3 28,0 33,7 39,8 30,3
2002 20,6 25,3 36,1 35,8 30,0
2003 14,4 24,4 31,3 34,6 27,0
2004 19,6 22,5 32,9 33,6 27,5
2005 14,6 22,7 34,0 38,7 28,0
2006 15,4 21,9 32,7 36,7 27,1
2007 15,4 23,9 34,2 31,1 27,2
2008 19,7 23,4 32,4 34,4 27,7
2009 17,9 25,2 34,8 32,7 28,5
2010 17,1 21,4 34,0 31,4 26,6
2011 16,4 23,7 29,9 26,6 25,0
2012 16,7 22,9 33,8 33,0 27,4
2013 19,6 24,2 32,8 33,5 28,1
2014 19,8 24,7 28,4 30,3 26,3
2015 15,8 24,7 33,5 30,0 27,2
2016 14,3 24,8 27,9 28,2 24,9
2017 17,6 23,6 27,1 32,0 25,7
2018 17,2 25,4 28,0 29,3 25,9
2019 18,3 23,8 27,5 30,7 25,7
2020 18,6 22,0 26,7 26,2 23,9
2021 16,8 24,1 27,1 27,4 24,7
2022 14,0 23,8 28,9 29,9 25,3
2023 14,7 24,1 28,4 31,6 25,8

I grafen visas självmordstalen i form av trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. 

Kvinnor

Här presenteras antal självmord per 100 000 kvinnor (s.k. självmordstal) i Sverige mellan år 1980-2023 och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*. 

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2023). Antal per 100 000 kvinnor.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+ år
1980 7,8 19,1 26,5 17,6 19,0
1981 7,2 16,2 23,5 22,7 18,2
1982 7,3 15,3 23,2 20,6 17,4
1983 7,6 17,0 23,1 17,6 17,2
1984 7,2 19,6 23,2 20,2 18,7
1985 9,1 19,2 21,3 22,5 18,9
1986 9,2 17,1 20,1 16,1 16,3
1987 7,1 16,7 23,4 20,5 17,8
1988 7,4 18,1 23,4 18,6 17,9
1989 9,0 15,9 20,5 19,5 16,9
1990 6,5 15,9 24,0 18,5 17,2
1991 6,4 16,8 22,2 19,9 17,4
1992 7,9 12,5 21,1 18,3 15,6
1993 8,1 13,4 22,1 15,7 15,6
1994 4,5 11,4 17,8 18,9 14,0
1995 6,8 12,9 17,9 18,3 14,7
1996 5,9 10,7 20,1 15,3 13,8
1997 7,5 10,1 16,0 11,5 11,8
1998 6,3 9,4 16,4 14,3 12,2
1999 7,7 11,6 15,4 13,7 12,7
2000 5,8 9,8 14,9 13,0 11,6
2001 4,8 8,1 19,1 14,9 12,6
2002 7,1 8,7 14,6 11,5 11,0
2003 7,7 9,3 13,6 10,6 10,7
2004 6,4 8,9 12,7 11,2 10,3
2005 7,4 10,3 16,5 13,6 12,6
2006 9,9 10,2 14,4 11,5 11,7
2007 7,2 9,8 14,2 10,9 11,0
2008 8,3 9,2 13,2 10,9 10,7
2009 7,7 9,1 16,1 11,1 11,5
2010 6,3 8,0 13,9 11,7 10,4
2011 7,7 9,7 12,7 10,8 10,6
2012 6,8 8,8 16,6 10,8 11,3
2013 8,9 10,8 15,0 13,3 12,4
2014 8,0 10,6 15,4 11,9 12,0
2015 8,0 10,5 13,4 11,4 11,2
2016 7,2 8,8 14,2 13,2 11,3
2017 7,5 10,7 14,3 11,4 11,5
2018 10,3 10,8 13,8 10,9 11,6
2019 10,0 12,8 14,6 9,9 12,2
2020 6,4 9,8 12,4 9,7 10,1
2021 6,7 9,8 13,0 10,1 10,4
2022 5,2 9,5 12,5 12,4 10,6
2023 7,9 9,9 13,4 11,1 11,0

I grafen visas självmordstalen i form av trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. 

Observerade trender

Det finns olika trender i olika åldersgrupper, och skillnader mellan män och kvinnor. Trenderna är olika tydliga (säkerställda) beroende på vilken grupp man avser. Analyser av självmordstalen mellan åren 1980-2020 visar dock att följande utvecklingar är relativt tydliga:

Sett till hela befolkningen så minskar självmordstalet i Sverige, men minskningen stannar av med tiden. Under de senaste tjugo åren har självmordstalet i genomsnitt minskat med cirka 0,5% per år. Detta är en betydligt långsammare minskning än den som skedde under 90-talet.**

**Observera att statistik från och med 2021 inte är inkluderat i denna analys

 

Den främsta anledningen till att självmordstalet har sjunkit, och dessutom fortsätter att sjunka i Sverige, är att självmord minskar bland personer i åldersgrupperna 45-64 och 65+. Under de senaste tjugo åren har minskningen i genomsnitt skett med ungefär 1% per år, och männen bidrar ungefär dubbelt så mycket till minskningen som kvinnorna. Bland män över 65 år sker minskningen i genomsnitt med nästan 2% per år. Män 65+ år är dock fortfarande den grupp som har de högsta självmordstalen, följt av män i åldrarna 45-64 år.**

**Observera att statistik från och med 2021 inte är inkluderat i denna analys

Hos den yngre befolkningen ser man dock inte några signifikant minskande självmordstal, utan snarare en ökning eller i bästa fall stagnation. Mer specifikt kan man konstatera att självmordstalen i genomsnitt har ökat med cirka 1% per år, under de senaste tjugo åren, i åldersgruppen 15-24 år och även bland kvinnor i åldersgruppen 25-44 år.**

**Observera att statistik från och med 2021 inte är inkluderat i denna analys

Metoder

Självmordsmetoder i Sverige (2012-2022). Säkra och osäkra diagnoser. Män och kvinnor, 15+ år.

ICD-10-diagnoser för respektive metod: X60-X69/Y10-Y19 (förgiftning), X70/Y20 (hängning), X71/Y21 (dränkning), X72-X74/Y22-Y24 (skjutning), X78/Y28 (skärande/stickande), X80/Y30 (hopp från höjd), X81/Y31 (föremål i rörelse), och X75-77, X79, X82-84/Y25-27, Y29, Y32-34 (andra metoder).

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2024-06-25] och har bearbetats av NASP. Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra självmord") samt Y10-34 (Skadehändelser med oklar avsikt; "osäkra självmord").

Statistik för åren innan 2023 (dvs 2022 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2024-06-25.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se