Självmord i Stockholms län

Statistiken som presenteras på denna sida avser Stockholms län och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*

*Säkra självmord avser ICD-diagnoserna X60-X84/E950-E959. Osäkra självmord avser ICD-diagnoserna Y10-Y34/E980-E989.

Antal självmord

Här presenteras antalet självmord (säkra och osäkra) under 2023 respektive 2022 för olika åldersgrupper och uppdelat på kön.

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2023

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2023
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt Könsfördelning
Män 1 13 73 81 65 233 67%
Kvinnor 0 12 32 41 28 113 33%
Båda könen 1 25 105 122 93 346 100%

23% av dessa dödsfall, år 2023, utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2022

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2022
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt Könsfördelning
Män 1 12 64 77 47 201 67%
Kvinnor 1 7 25 43 21 97 33%
Båda könen 2 19 89 120 68 298 100%

25% av dessa dödsfall, år 2022, utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Självmordstal över tid i Stockholms län

Här presenteras antal självmord per 100 000 invånare (s.k. självmordstal) i Stockholms län mellan år 1980-2023 och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*. 

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2023), antal per 100 000 invånare, båda könen.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 20,4 40,3 51,5 42,9 40,4
1981 16,3 29,0 47,1 42,2 34,0
1982 15,2 31,1 47,6 42,5 34,7
1983 13,7 37,5 43,9 43,1 36,1
1984 15,1 41,9 39,6 35,1 35,5
1985 12,2 32,7 43,0 42,4 33,6
1986 20,4 29,8 33,8 36,4 30,4
1987 13,6 34,2 41,6 34,2 32,5
1988 16,7 31,2 36,7 40,5 31,9
1989 24,0 30,7 34,1 38,1 31,9
1990 16,7 27,0 40,5 42,5 31,8
1991 15,7 28,3 37,0 41,9 31,2
1992 16,1 26,1 36,0 38,3 29,6
1993 15,5 19,4 37,1 35,5 26,8
1994 10,7 20,8 29,4 31,9 23,9
1995 7,3 22,0 31,2 29,9 24,0
1996 12,3 17,0 25,6 25,2 20,4
1997 13,9 19,1 24,5 26,9 21,4
1998 8,0 19,9 31,1 28,9 23,2
1999 12,0 18,2 22,5 26,6 20,2
2000 11,0 16,5 22,1 26,7 19,2
2001 9,9 16,9 25,8 29,3 20,8
2002 15,3 17,7 27,8 22,7 21,3
2003 10,2 17,7 26,8 23,8 20,5
2004 10,9 16,0 21,8 24,4 18,5
2005 8,4 14,7 24,5 31,7 19,8
2006 11,7 17,2 26,3 25,0 20,5
2007 9,1 14,4 25,0 27,4 19,1
2008 11,2 12,8 25,0 20,6 17,6
2009 9,7 12,8 26,1 23,7 18,3
2010 14,5 12,4 24,4 21,5 18,0
2011 7,8 15,1 22,7 23,7 17,9
2012 11,6 14,1 28,3 24,2 19,8
2013 17,8 15,3 25,8 27,1 21,0
2014 9,7 16,6 23,0 20,2 18,2
2015 13,8 15,5 24,7 22,7 19,4
2016 10,3 13,9 19,1 21,4 16,4
2017 11,4 13,8 20,7 21,3 17,0
2018 11,0 18,4 21,2 20,9 18,7
2019 12,1 14,9 20,1 19,4 17,0
2020 15,1 13,8 18,2 18,4 16,2
2021 9,6 13,7 18,0 16,0 14,9
2022 7,2 12,2 20,0 17,2 14,9
2023 9,2 14,4 20,1 23,0 17,1

I grafen visas självmordstalen i form av trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. 

Män

Här presenteras antal självmord per 100 000 män (s.k. självmordstal) i Stockholms län mellan år 1980-2023 och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*. 

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2023), antal per 100 000 män.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 23,7 52,8 71,0 65,1 54,4
1981 23,3 39,0 60,3 54,8 44,3
1982 21,2 41,7 60,5 58,5 45,5
1983 14,7 50,4 57,5 60,9 47,5
1984 16,6 58,6 54,1 49,9 48,7
1985 17,3 43,1 52,9 51,9 42,4
1986 32,4 41,8 43,1 54,7 42,4
1987 23,2 42,3 54,8 43,3 42,3
1988 28,5 40,7 44,1 60,1 42,5
1989 35,9 42,2 45,2 52,2 43,5
1990 26,4 37,2 55,2 68,5 45,1
1991 27,9 36,0 42,7 57,2 39,8
1992 20,7 37,0 42,1 58,0 39,1
1993 16,5 25,9 47,2 49,0 34,2
1994 16,6 28,8 37,0 43,9 31,7
1995 9,8 29,0 39,9 36,4 30,5
1996 11,8 23,0 31,6 40,6 26,6
1997 14,9 27,0 29,3 47,5 29,0
1998 9,0 30,5 40,9 38,7 31,8
1999 16,0 22,5 25,8 40,6 25,3
2000 17,0 22,5 29,0 39,5 26,2
2001 16,9 27,7 31,6 30,6 27,8
2002 19,6 23,5 39,9 36,1 29,9
2003 14,5 24,9 33,7 35,7 27,8
2004 13,2 22,6 31,2 38,0 26,2
2005 12,9 20,5 33,0 47,3 27,3
2006 14,2 23,0 35,2 41,0 28,2
2007 10,2 18,1 34,0 41,6 25,4
2008 14,8 16,5 34,5 29,2 23,7
2009 11,1 19,3 33,3 36,0 24,9
2010 20,9 17,5 30,4 32,1 24,3
2011 10,0 19,8 27,3 30,1 22,2
2012 13,7 21,1 33,9 38,1 26,7
2013 16,8 22,6 34,2 34,1 27,2
2014 13,8 23,7 26,1 29,1 23,9
2015 15,4 20,0 35,4 34,1 26,4
2016 13,9 19,3 27,0 28,3 22,5
2017 13,8 19,2 26,5 28,9 22,4
2018 14,4 25,9 29,5 24,6 25,1
2019 13,6 16,6 25,1 27,6 20,7
2020 23,3 17,8 23,7 22,0 21,1
2021 13,4 18,8 24,7 22,1 20,5
2022 8,7 17,3 25,4 26,0 20,2
2023 9,3 19,6 26,4 35,2 23,1

I grafen visas självmordstalen i form av trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. 

Kvinnor

Här presenteras antal självmord per 100 000 kvinnor (s.k. självmordstal) i Stockholms län mellan år 1980-2023 och inkluderar både säkra och osäkra självmordsdiagnoser*. 

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2023), antal per 100 000 kvinnor.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 17,0 27,5 33,2 28,9 27,6
1981 9,3 18,6 34,7 34,3 24,6
1982 9,2 20,0 35,5 32,4 24,9
1983 12,7 24,3 31,0 31,9 25,7
1984 13,6 24,8 25,8 25,8 23,4
1985 7,1 22,1 33,5 36,3 25,5
1986 8,7 17,4 24,9 24,8 19,4
1987 4,3 25,9 28,9 28,3 23,6
1988 5,2 21,4 29,6 28,0 22,2
1989 12,3 19,1 23,3 29,1 21,2
1990 7,2 16,7 26,0 25,6 19,6
1991 3,7 20,6 31,3 31,9 23,3
1992 11,3 15,1 29,9 25,5 20,8
1993 14,4 12,7 27,1 26,7 20,0
1994 4,9 12,7 22,0 24,1 16,6
1995 4,9 14,9 22,6 25,6 18,0
1996 12,8 10,9 19,7 15,2 14,6
1997 12,9 11,1 19,9 13,4 14,3
1998 7,0 9,1 21,4 22,4 15,1
1999 8,0 13,9 19,2 17,3 15,4
2000 5,0 10,5 15,3 18,1 12,7
2001 3,0 5,9 19,9 28,5 14,2
2002 10,8 11,7 15,7 13,6 13,2
2003 5,9 10,3 19,8 15,6 13,6
2004 8,6 9,3 12,4 14,9 11,2
2005 3,7 8,9 16,0 20,7 12,7
2006 9,1 11,3 17,5 13,5 13,3
2007 7,9 10,8 16,1 17,1 13,2
2008 7,6 9,0 15,6 14,3 11,8
2009 8,2 6,3 19,0 14,5 12,0
2010 8,0 7,2 18,4 13,5 11,9
2011 5,5 10,4 18,2 18,8 13,7
2012 9,4 7,0 22,7 13,3 13,2
2013 18,8 7,9 17,4 21,6 15,1
2014 5,5 9,3 19,9 13,2 12,7
2015 12,0 11,0 14,0 13,5 12,5
2016 6,5 8,4 11,1 15,8 10,5
2017 8,9 8,2 14,9 15,1 11,7
2018 7,3 10,7 12,8 17,8 12,4
2019 10,5 13,1 15,0 12,6 13,3
2020 6,4 9,6 12,7 15,4 11,4
2021 5,6 8,5 11,2 10,9 9,4
2022 5,5 7,0 14,5 9,8 9,6
2023 9,2 8,9 13,6 12,8 11,2

I grafen visas självmordstalen i form av trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. 

Metoder

Suicidmetoder (%) i Sverige och Stockholms län, 2015-2019. Säkra och osäkra diagnoser. Män och kvinnor, 15+ år.

ICD-10-diagnoser för respektive metod: X60-X69/Y10-Y19 (förgiftning), X70/Y20 (hängning), X71/Y21 (dränkning), X72-X74/Y22-Y24 (skjutning), X78/Y28 (skärande/stickande), X80/Y30 (hopp från höjd), X81/Y31 (föremål i rörelse), och X75-77, X79, X82-84/Y25-27, Y29, Y32-34 (andra metoder).

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2024-06-25] och har bearbetats av NASP. Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra självmord") samt Y10-34 (Skadehändelser med oklar avsikt; "osäkra självmord").

Statistik för åren innan 2023 (dvs 2022 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2024-06-25.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se