Självmordsförsök i Sverige

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i hela Sverige.

Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationen ICD 10 (samt äldre upplagor). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Antal självmordsförsök

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2022 (endast slutenvård)

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2022 (endast slutenvård)
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt Könsfördelning
Män 73 500 1003 717 524 2817 38%
Kvinnor 323 1572 1335 808 528 4566 62%
Båda könen 396 2072 2338 1525 1052 7383 100%

13% av det totala antalet självmordsförsök år 2022 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2021 (endast slutenvård)

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2021 (endast slutenvård)
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt Könsfördelning
Män 60 524 1089 714 481 2868 38%
Kvinnor 315 1582 1406 863 559 4725 62%
Båda könen 375 2106 2495 1577 1040 7593 100%

13% av det totala antalet självmordsförsök år 2021 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Självmordsförsökstal över tid

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2022. 

Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2022
 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 158,1 164,3 100,1 62,0 124,2
1988 148,1 152,2 95,4 60,1 116,5
1989 161,3 150,4 93,5 63,7 118,2
1990 142,6 139,7 88,8 62,4 109,6
1991 138,0 133,5 86,4 64,2 106,2
1992 140,0 130,7 83,7 63,0 104,3
1993 144,5 133,3 87,8 64,3 107,1
1994 161,1 141,7 93,8 66,7 114,6
1995 166,7 146,5 101,0 70,4 119,9
1996 172,6 142,0 96,0 64,5 116,2
1997 125,0 102,9 64,2 44,5 81,9
1998 142,0 103,9 68,6 42,7 85,5
1999 167,2 111,1 71,4 46,9 93,2
2000 173,3 109,8 73,6 50,8 95,0
2001 193,2 122,4 84,9 53,6 106,2
2002 193,8 118,2 84,3 52,1 104,5
2003 198,5 118,7 83,6 49,7 104,7
2004 222,4 121,1 88,6 57,3 112,4
2005 227,4 133,4 95,0 58,5 119,7
2006 233,6 132,9 94,0 53,9 119,6
2007 250,2 134,1 95,5 56,4 123,8
2008 246,9 141,1 101,6 59,4 128,2
2009 229,6 136,8 96,9 51,3 120,7
2010 210,7 126,0 93,3 50,8 112,8
2011 218,6 127,4 94,5 52,2 114,7
2012 211,8 131,2 94,9 58,3 115,8
2013 191,4 119,0 89,4 50,6 105
2014 182,5 112,0 80,2 50,0 98,2
2015 177,6 111,4 79,6 50,8 96,9
2016 170,9 106,1 80,6 51,0 94,5
2017 174,8 104,4 74,7 48,0 91,8
2018 167,4 98,3 69,2 49,1 87,2
2019 175,4 97,5 69,0 53,4 88,8
2020 178,1 93,2 67,7 53,0 87,3
2021 180,1 90,1 61,7 49,1 83,8
2022 174,4 83,8 59,4 49 80,4

Män

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1987-2022. 

Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1987-2022
 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 106,5 153,5 91,4 61,5 111,1
1988 102,5 140,3 82,2 55,4 101,8
1989 111,5 135,0 83,7 62,5 103,1
1990 98,6 124,8 76,7 61,7 95,0
1991 91,8 122,0 74,3 63,7 92,4
1992 94,0 119,5 73,1 57,9 90,3
1993 91,5 118,5 78,7 63,2 92,1
1994 102,1 128,5 85,9 65,1 99,7
1995 101,1 124,2 90,8 68,2 100,1
1996 104,9 123,0 85,0 62,6 97,3
1997 70,9 89,2 56,1 45,4 68,0
1998 79,8 84,4 56,3 43,2 67,3
1999 99,4 92,3 61,1 45,7 74,9
2000 105,1 88,0 59,8 48,4 74,2
2001 112,9 96,3 71,3 55,2 83,2
2002 106,2 93,9 76,1 53,0 82,6
2003 100,6 93,0 70,9 49,8 79,2
2004 125,1 96,8 76,7 61,3 88,1
2005 126,3 111,0 86,0 65,2 96,8
2006 130,6 107,3 84,7 56,7 94,4
2007 145,5 110,2 86,0 56,3 98,1
2008 143,8 116,6 95,8 63,7 104,4
2009 143,2 113,2 88,6 53,1 98,7
2010 132,7 107,3 85,0 49,7 93
2011 141,8 112,3 85,4 48,0 95,4
2012 134,9 112,1 83,7 60,9 96,2
2013 115,6 101,4 82,4 54,0 87,6
2014 112,2 91,8 72,6 48,5 79,6
2015 107,0 99,6 71,2 50,7 81,2
2016 97,3 90,9 70,1 51,0 76,7
2017 94,6 87,5 64,4 47,6 72,6
2018 97,4 84,1 59,8 47,6 70,5
2019 102,0 79,5 60,3 53,8 71,1
2020 103,6 76,9 59,9 52,9 70
2021 85,7 76,6 55,2 48,6 65,1
2022 80,5 70,1 55,2 52,1 63

Kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2022. 

Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2022
 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 212,6 175,6 108,6 62,3 136,8
1988 195,7 164,8 108,6 63,6 130,5
1989 213,8 166,6 103,1 64,5 132,6
1990 188,2 155,4 101,1 62,9 123,5
1991 186,2 145,7 98,3 64,7 119,4
1992 187,7 142,5 94,5 66,9 117,7
1993 199,9 148,9 96,9 65,1 121,5
1994 223,1 155,3 101,9 67,9 128,8
1995 235,4 169,9 111,1 72,0 139,0
1996 243,2 161,5 107,5 65,9 134,3
1997 181,7 117,1 72,5 43,6 95,2
1998 206,5 124,3 80,9 42,4 103,0
1999 238,4 130,6 81,7 47,9 110,7
2000 245,1 132,3 87,7 52,6 115,0
2001 277,4 149,5 98,8 52,4 128,4
2002 285,5 143,5 92,7 51,3 125,7
2003 301,1 145,5 96,3 49,6 129,5
2004 324,5 146,2 100,5 54,3 135,9
2005 333,5 156,5 104,2 53,3 141,9
2006 342,1 159,5 103,5 51,7 144
2007 360,7 158,9 105,2 56,4 148,9
2008 355,5 166,6 107,6 55,9 151,4
2009 320,4 161,2 105,2 50,1 142,3
2010 292,6 145,5 101,6 51,8 132,3
2011 299,4 143,3 103,7 55,7 133,6
2012 292,8 151,0 106,3 56,1 135,2
2013 271,6 137,1 96,4 47,7 122
2014 257,3 133,0 88,0 51,3 116,6
2015 253,1 123,9 88,1 50,8 112,5
2016 250,5 122,0 91,2 51,2 112,1
2017 262,1 122,2 85,2 48,3 110,9
2018 244,2 113,3 78,8 50,5 104
2019 256,2 116,5 77,8 53,1 106,7
2020 260,1 110,4 75,8 53,1 104,5
2021 283,8 104,3 68,3 49,5 102,6
2022 277 98,3 63,8 46,2 97,9

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2023-06-19] och har bearbetats av NASP. 

Statistik för åren innan 2022 (dvs 2021 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2023-06-19.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se