NASP Journal seminar series

Välkommen till NASP Journal seminar series – ett Journal seminar arrangerat av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention på LIME.

Vad är NASP Journal seminar?

Två gånger per termin kommer NASP organisera ett Journal seminar där forskare inom området självmord och psykisk hälsa kan presentera deras forskning.

Med dessa seminarietillfällen vill vi ge tillfälle för alla som är intresserade av ämnet självmord, både inom och utanför Karolinska Institutet, att lära sig mer, nätverka och diskutera forskning. Vi uppmuntrar till interaktiva seminarier och kommer alltid att ge tid för deltagarna att diskutera frågor relaterat till ämnet. Utöver det vill vi också öka synligheten av verkningsfull/slagkraftig forskning och forskaren bakom den, samt att introducera NASP.

Reklam för seminarierna kommer att göras på denna sida, i LIME:s nyhetsbrev och som kalenderhändelse på KI:s nyhetssida.  

Nästa Journal seminar

11:e maj kl. 13:00-14:00: Charli Eriksson ska presentera det fyraåriga nordiska projektet "Positive Mental Health among School-aged Children in the Nordic Countries"

Kommande Journal seminars

Tidigare Journal seminars

24:e november: Jaël van Bentum presenterade hennes vetenskapliga arbete relaterat till hennes publikation ”Suicidal intrusions and EMDR therapy evaluation”.

SH
Innehållsansvarig:
2023-03-21