MTC:s Organisation och ledning

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi leds av prefekten. Prefekten har det övergirpande ansvaret för att säkra institutionens administrativa och ekonomiska frågor. Biträdande prefekter ansvarar för områden som forskarutbildning, underhålls- och utrustningsfrågor, miljöfrågor m.m.

Ledningsgruppen

Profile image

Susanne Nylén

Prefekt
852486736
Profile image

Gerald Mc Inerney

Biträdande prefekt
Profile image

Birgitta Henriques-Normark

Professor/Överläkare
Profile image

Marta Pajus

Administrativ chef
852486492
Profile image

Margareta Wilhelm

Senior Forskare
Profile image

Mikael Karlsson

Professor
852486175
Profile image

Jonas Sundbäck

Forskare
852486768
SN
Innehållsgranskare:
2024-01-15