MTC:s Organisation och ledning

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi leds av prefekten. Prefekten har det övergirpande ansvaret för att säkra institutionens administrativa och ekonomiska frågor. Biträdande prefekter ansvarar för områden som forskarutbildning, underhålls- och utrustningsfrågor, miljöfrågor m.m.

Ledningsgruppen

Susanne Nylén

Prefekt
Nylén
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Gerald McInerney

Biträdande prefekt
Mc Inerney
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Velmurugesan Arulampalam

Biträdande prefekt
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Birgitta Henriques Normark

Professor/överläkare
Henriques/Normark
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Klas Kärre

Professor
08-524 862 82
Kärre
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Karlsson-Hedestam
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Marta Pajus

Administrativ chef
08-524 864 92
Administration
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Åsa Sjöling

Lektor
Sjöling
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Wilhelm
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Administrationen vid MTC

Administrationen vid institutionen leds av Marta Pajus och består av följande enheter: