MTC:s Organisation och ledning

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi leds av prefekten. Prefekten har det övergirpande ansvaret för att säkra institutionens administrativa och ekonomiska frågor. Biträdande prefekter ansvarar för områden som forskarutbildning, underhålls- och utrustningsfrågor, miljöfrågor m.m.

Organisationsschema MTC 2024

Ledningsgruppen

Profile image

Gerald Mc Inerney

Biträdande prefekt
Profile image

Birgitta Henriques-Normark

Professor/Överläkare
Profile image

Marta Pajus

Administrativ chef
+46852486492
Profile image

Margareta Wilhelm

Senior Forskare
SN
Innehållsgranskare:
2024-03-28