MTC:s externa bidragsgivare

Lista över externa bidragsgivare till institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi.

Vi vill tacka våra bidragsgivare för deras generösa och värdefulla stöd till vår forskning!

 • ACHIM Biotherpeutics AB
 • Adlego Biomedical AB
 • Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning
 • Barncancerfonden
 • Cancer Core Europé
 • Cancerfonden
 • Cancerföreningen i Stockholm
 • Carl Tryggers Stiftelse
 • Coche Hong Kong Centre
 • Cornells stift. E & W
 • David & Astrid Hagelens stiftelse
 • Dentsply IH AB
 • Ellen, Walter och Lennart Hesselmansstiftelse
 • Ellison Consulting Service
 • European and Developing Countries Clinical Trial Partner
 • European Commission Research Executive Agency
 • European Molecular Biology Organization (EMBO)
 • European Research Council (ERC)
 • European Society of Clinical Microbiology and infections desease
 • Europeiska Unionen
 • Familjen Perssons Stiftelse (H&M)
 • Familjen Silfwerbrand
 • Ferring International Center S.A
 • Folkhälsomyndigheten
 • Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro
 • Foundation Dormeur Lichtenstein
 • Föreningen Margarethahemmet
 • Gunvor och Josef Anérs stiftelse
 • Göteborgs universitet
 • Hjärnfonden
 • Hjärt-Lungfonden
 • Högskolan i Gävle
 • International AIDS Vaccine Initiative
 • Jeanssons stiftelse
 • Jörnvalls stiftelse
 • Kantzows stiftelse
 • Karolinska sjukhuset (SLL)
 • Konung Gustaf V:s 80-Årsfond
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Lilian Sagens och Curt Ericssons Forskningsstiftelse
 • Linnea o Josef Carlssons stift
 • Livsmedelsverket
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • National Institutes of Health
 • Nordvacc
 • Novo Nordisk A/S
 • O.E & Edla Johanssons Vet. Stift.
 • Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
 • Ragnar Söderbergs Stiftelse
 • Region Stockholm
 • Rockefeller Unvi
 • Rymdstyrelsen
 • SIDA
 • Sjöbergstiftelsen
 • Skåne läns landsting (Region Skåne)
 • Sophia Genetics AS
 • St. C Groschinskys M.fond
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Stift L Hiertas minne
 • Stiftelsen Anna Brita och Bo Castegrens Minne
 • Stiftelsen för förebyggande mot antibiotikaresistens
 • Stiftelsen för strategisk forskning
 • Stiftelsen Gösta Miltons donationsfond
 • Stiftelsen Längmanska Kulturfonden
 • STINT
 • Stockholms universitet
 • Sunnerdahls Handikappfond
 • Sv.sällsk.f.medicinsk forskning
 • Svenska Läkarsällskapet
 • T & R Söderbergs Stiftelser
 • The Israel Wiskott Aldrich Syndrome Association
 • The Paradifference Foundation
 • Thurings stift. F & I
 • Tore Nilssons stiftelse f med forskning
 • Torsten Söderbergs stiftelse
 • Umeå universitet
 • University of Copenhagen
 • University of Science, Techniques and Technology of Bamako
 • Uppsala universitet
 • Wallenbergs stiftelser
 • VEAS (Vestfjorden Avlopsselskap)
 • Wenner-gren Stiftelserna
 • Verket för innovationssystem
 • Vetenskapsrådet
 • Wibergs stiftelse
 • Worldwide Cancer Research
 • Västra Götalands läns landsting
 • Zymo Research Europe GmbH
 • Ögonfonden/Synfrämjandets Forskningsfond
 • Örebro läns landsting
SL
Innehållsgranskare:
2023-09-14