Administrationen vid MTC

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).

Administrativ chef

Profile image

Marta Pajus

Administrativ Chef
+46852486492

HR-gruppen

Profile image

Åsa Belin

HR-Ansvarig
+46852486587
Profile image

Lisa Sundesson

HR-Partner

Julia Gustavsson

HR-administratör

Om du har frågor kring HR, vänligen skicka e-post till hr@mtc.ki.se.

Ekonomigruppen

Marcus Palmberg

Financial controller

EU-, USA- och Sidaprojekt

Koordinator för EU Marie Curie Projekt (på engelska)

Utbildning på grund och avancerad nivå

Profile image

Jonas Sundbäck

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Profile image

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
+46852486691
Profile image

Christina Johansson

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

Profile image

Velmurugesan Arulampalam

Studierektor för forskarutbildningen
Profile image

Gabriella Ondiege

Utbildningsadministratör

Sajidh Persson

Vikarierande utbildningsadministratör

Kommunikation

Profile image

Sara Lidman

Kommunikatör
+46852484186

Arkivering och diarieföring

Sammanhållet arkiv och registratur för hela KI införs gradvis sedan hösten 2019 och beräknas vara klar under 2021. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Vid frågor, kontakta registrator vid Campus Solna.

E-post: registrator-solna@ki.se

Det går även att kontakta arkivarie Lise-Lotte Wallin.

Besöksadress

Karolinska Institutet
Biomedicum, A3
Solnavägen 9
171 65 Solna

MP
Innehållsgranskare:
2024-03-06