Lena Backlund

Lena Backlund

Anknuten till Forskning
E-postadress: lena.backlund@ki.se
Besöksadress: CMM, Karolinska universitetssjukhuset L8:00, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Litiumprofylax vid bipolär sjukdom leder i mer än hälften av fallen till
  symtomreduktion, ibland helt tillfrisknande, s.k. litiumrespons. Behandlingen
  av bipolär sjukdom skulle förbättras avsevärt om det här fanns
  biologiska markörer för farmakaeffekter, vilket idag inte är fallet.
  Olika genvarianter kan vara en typ av markör för behandlingsrespons. Vi
  har skattat cirka 700 patienter för graden av litiumrespons, vilka utgör en
  stor del av materialet i det internationella projektet ConLiGen, men det
  finns flera molekylärgenetiska alternativ.
  Telomerer som skyddar DNA-proteinkomplex på DNA-strängarna i
  kromosomändarna förkortas med ökad ålder, stress och svår fysisk eller
  psykisk sjukdom, såsom depression, men de kan också repareras av enzymet
  telomeras. En ökad telomerasaktivitet tidigt efter insättning av
  antidepressiva, har i studier associerats till bättre behandlingssvar vid
  depression. I ett projekt som jag leder har vi visat att en fungerande
  litiumbehandling vid bipolär depression ger telomerförlängning men också
  att patienter men god litiumrespons generellt sett har längre telomerer än
  de som har sämre behandlingseffekt. Hypotesen är därför att en ökad
  telomerasaktivitet tidigt efter påbörjad litiumbehandling är kopplad till
  god behandlingsrespons.
  Epigenetiska, reversibla förändringar av genexpression utan förändringar
  i DNA sekvensen, är fundamentala för de fysiologiska processer som styr
  genernas aktivitet. De kan uppkomma genom omgivningens påverkan eller
  sjukdom. Vi undersöker om dessa förändringar förekommer i olika hög
  grad, kopplat till en senare effekt av litiumbehandling.
  I en prospektiv studie följer vi nu sjukdomsförloppet hos personer med
  bipolär sjukdom, före inledd litiumbehandling och regelbundet en tid
  därefter. Symtom, livskvalitet och funktionsförmåga skattas för att se
  hur dessa faktorer samvarierar med olika möjliga biomarkörer såsom
  genvarianter, telomeras-aktivitet och epigenetik.
  Positiva resultat kan bidra till utveckling av diagnostiska metoder och ge
  bipolära patienter en mer individualiserad behandling. Det skulle innebära
  ett minskat lidande för dessa svårt sjuka patienter och deras anhöriga och
  därmed vara av mycket stort kliniskt värde.

Artiklar

 • Article: BIPOLAR DISORDERS. 2023;25(5):391-401
  Ponzer K; Millischer V; Schalling M; Gissler M; Lavebratt C; Backlund L
 • Article: MOLECULAR PSYCHIATRY. 2023;:1-11
  Amare AT; Thalamuthu A; Schubert KO; Fullerton JM; Ahmed M; Hartmann S; Papiol S; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hou L; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Hasler R; Richard-Lepouriel H; Perroud N; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Marie-Claire C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Jamain S; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Fallgatter AJ; Stegmaier S; Ethofer T; Biere S; Petrova K; Schuster C; Adorjan K; Budde M; Heilbronner M; Kalman JL; Kohshour MO; Reich-Erkelenz D; Schaupp SK; Schulte EC; Senner F; Vogl T; Anghelescu I-G; Arolt V; Dannlowski U; Dietrich D; Figge C; Jäger M; Lang FU; Juckel G; Konrad C; Reimer J; Schmauß M; Schmitt A; Spitzer C; von Hagen M; Wiltfang J; Zimmermann J; Andlauer TFM; Fischer A; Bermpohl F; Ritter P; Matura S; Gryaznova A; Falkenberg I; Yildiz C; Kircher T; Schmidt J; Koch M; Gade K; Trost S; Haussleiter IS; Lambert M; Rohenkohl AC; Kraft V; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Millischer V; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Veeh J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Mitchell PB; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Clark SR; Baune BT
 • Article: JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. 2023;227:115269
  Wikström F; Olsson C; Palm B; Roxhed N; Backlund L; Schalling M; Beck O
 • Article: SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY. 2023;58(4):537-545
  Wikström F; Zeberg H; Mayston R; Backlund L; Fekadu A
 • Article: LANCET PSYCHIATRY. 2022;9(6):447-457
  Millischer V; Matheson GJ; Bergen SE; Coombes BJ; Ponzer K; Wikström F; Jagiello K; Lundberg M; Stenvinkel P; Biernacka JM; Breuer O; Martinsson L; Landén M; Backlund L; Lavebratt C; Schalling M
 • Article: BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY. 2022;:1-10
  Cearns M; Amare AT; Schubert KO; Thalamuthu A; Frank J; Streit F; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Degenhardt F; Zompo MD; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Millischer V; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tekola-Ayele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Witt SH; Roberts G; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Schulze TG; Rietschel M; Clark SR; Baune BT
 • Article: COMPLEX PSYCHIATRY. 2021;7(3-4):80-89
  Coombes BJ; Millischer V; Batzler A; Larrabee B; Hou L; Papiol S; Heilbronner U; Adli M; Akiyama K; Akula N; Amare AT; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bauer M; Baune BT; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Bhattacharjee AK; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Colom F; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Ferensztajn-Rochowiak E; Forstner AJ; Frisen L; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kelsoe JR; Kittel-Schneider S; König B; Kuo P-H; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; Mitchell PB; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Osby U; Ozaki N; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rietschel M; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schubert KO; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tortorella A; Turecki G; Vieta E; Witt SH; Zandi PP; Fullerton JM; Alda M; Frye MA; Schulze TG; McMahon FJ; Biernacka JM
 • Article: TRANSLATIONAL PSYCHIATRY. 2021;11(1):606
  Schubert KO; Thalamuthu A; Amare AT; Frank J; Streit F; Adl M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Marie-Claire C; Cearns M; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tekola-Ayele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Witt SH; Roberts G; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Schulze TG; Rietschel M; Baune BT
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2021;11(1):17823
  Le Clerc S; Lombardi L; Baune BT; Amare AT; Schubert KO; Hou L; Clark SR; Papiol S; Cearns M; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Jamain S; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe JR; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; Colom F; Millischer V; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Pisanu C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Veeh J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Mitchell PB; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Spadoni J-L; Boukouaci W; Richard J-R; Le Corvoisier P; Barrau C; Zagury J-F; Leboyer M; Tamouza R
 • Article: NATURE GENETICS. 2021;53(6):817-829
  Mullins N; Forstner AJ; O'Connell KS; Coombes B; Coleman JRI; Qiao Z; Als TD; Bigdeli TB; Børte S; Bryois J; Charney AW; Drange OK; Gandal MJ; Hagenaars SP; Ikeda M; Kamitaki N; Kim M; Krebs K; Panagiotaropoulou G; Schilder BM; Sloofman LG; Steinberg S; Trubetskoy V; Winsvold BS; Won H-H; Abramova L; Adorjan K; Agerbo E; Al Eissa M; Albani D; Alliey-Rodriguez N; Anjorin A; Antilla V; Antoniou A; Awasthi S; Baek JH; Bækvad-Hansen M; Bass N; Bauer M; Beins EC; Bergen SE; Birner A; Bøcker Pedersen C; Bøen E; Boks MP; Bosch R; Brum M; Brumpton BM; Brunkhorst-Kanaan N; Budde M; Bybjerg-Grauholm J; Byerley W; Cairns M; Casas M; Cervantes P; Clarke T-K; Cruceanu C; Cuellar-Barboza A; Cunningham J; Curtis D; Czerski PM; Dale AM; Dalkner N; David FS; Degenhardt F; Djurovic S; Dobbyn AL; Douzenis A; Elvsåshagen T; Escott-Price V; Ferrier IN; Fiorentino A; Foroud TM; Forty L; Frank J; Frei O; Freimer NB; Frisén L; Gade K; Garnham J; Gelernter J; Giørtz Pedersen M; Gizer IR; Gordon SD; Gordon-Smith K; Greenwood TA; Grove J; Guzman-Parra J; Ha K; Haraldsson M; Hautzinger M; Heilbronner U; Hellgren D; Herms S; Hoffmann P; Holmans PA; Huckins L; Jamain S; Johnson JS; Kalman JL; Kamatani Y; Kennedy JL; Kittel-Schneider S; Knowles JA; Kogevinas M; Koromina M; Kranz TM; Kranzler HR; Kubo M; Kupka R; Kushner SA; Lavebratt C; Lawrence J; Leber M; Lee H-J; Lee PH; Levy SE; Lewis C; Liao C; Lucae S; Lundberg M; MacIntyre DJ; Magnusson SH; Maier W; Maihofer A; Malaspina D; Maratou E; Martinsson L; Mattheisen M; McCarroll SA; McGregor NW; McGuffin P; McKay JD; Medeiros H; Medland SE; Millischer V; Montgomery GW; Moran JL; Morris DW; Mühleisen TW; O'Brien N; O'Donovan C; Olde Loohuis LM; Oruc L; Papiol S; Pardiñas AF; Perry A; Pfennig A; Porichi E; Potash JB; Quested D; Raj T; Rapaport MH; DePaulo JR; Regeer EJ; Rice JP; Rivas F; Rivera M; Roth J; Roussos P; Ruderfer DM; Sánchez-Mora C; Schulte EC; Senner F; Sharp S; Shilling PD; Sigurdsson E; Sirignano L; Slaney C; Smeland OB; Smith DJ; Sobell JL; Søholm Hansen C; Soler Artigas M; Spijker AT; Stein DJ; Strauss JS; Świątkowska B; Terao C; Thorgeirsson TE; Toma C; Tooney P; Tsermpini E-E; Vawter MP; Vedder H; Walters JTR; Witt SH; Xi S; Xu W; Yang JMK; Young AH; Young H; Zandi PP; Zhou H; Zillich L; HUNT All-In Psychiatry; Adolfsson R; Agartz I; Alda M; Alfredsson L; Babadjanova G; Backlund L; Baune BT; Bellivier F; Bengesser S; Berrettini WH; Blackwood DHR; Boehnke M; Børglum AD; Breen G; Carr VJ; Catts S; Corvin A; Craddock N; Dannlowski U; Dikeos D; Esko T; Etain B; Ferentinos P; Frye M; Fullerton JM; Gawlik M; Gershon ES; Goes FS; Green MJ; Grigoroiu-Serbanescu M; Hauser J; Henskens F; Hillert J; Hong KS; Hougaard DM; Hultman CM; Hveem K; Iwata N; Jablensky AV; Jones I; Jones LA; Kahn RS; Kelsoe JR; Kirov G; Landén M; Leboyer M; Lewis CM; Li QS; Lissowska J; Lochner C; Loughland C; Martin NG; Mathews CA; Mayoral F; McElroy SL; McIntosh AM; McMahon FJ; Melle I; Michie P; Milani L; Mitchell PB; Morken G; Mors O; Mortensen PB; Mowry B; Müller-Myhsok B; Myers RM; Neale BM; Nievergelt CM; Nordentoft M; Nöthen MM; O'Donovan MC; Oedegaard KJ; Olsson T; Owen MJ; Paciga SA; Pantelis C; Pato C; Pato MT; Patrinos GP; Perlis RH; Posthuma D; Ramos-Quiroga JA; Reif A; Reininghaus EZ; Ribasés M; Rietschel M; Ripke S; Rouleau GA; Saito T; Schall U; Schalling M; Schofield PR; Schulze TG; Scott LJ; Scott RJ; Serretti A; Shannon Weickert C; Smoller JW; Stefansson H; Stefansson K; Stordal E; Streit F; Sullivan PF; Turecki G; Vaaler AE; Vieta E; Vincent JB; Waldman ID; Weickert TW; Werge T; Wray NR; Zwart J-A; Biernacka JM; Nurnberger JI; Cichon S; Edenberg HJ; Stahl EA; McQuillin A; Di Florio A; Ophoff RA; Andreassen OA
 • Article: MOLECULAR PSYCHIATRY. 2021;26(6):2457-2470
  Amare AT; Schubert KO; Hou L; Clark SR; Papiol S; Cearns M; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Jamain S; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe JR; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Reif A; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Veeh J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Mitchell PB; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Baune BT
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2021;11(1):1155
  Stone W; Nunes A; Akiyama K; Akula N; Ardau R; Aubry J-M; Backlund L; Bauer M; Bellivier F; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cruceanu C; Dayer A; Degenhardt F; Del Zompo M; Forstner AJ; Frye M; Fullerton JM; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hou L; Jiménez E; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kuo P-H; Kusumi I; Lavebratt C; Manchia M; Martinsson L; Mattheisen M; McMahon FJ; Millischer V; Mitchell PB; Nöthen MM; O'Donovan C; Ozaki N; Pisanu C; Reif A; Rietschel M; Rouleau G; Rybakowski J; Schalling M; Schofield PR; Schulze TG; Severino G; Squassina A; Veeh J; Vieta E; Trappenberg T; Alda M
 • Article: BIPOLAR DISORDERS. 2020;22(3):255-265
  Scott J; Etain B; Manchia M; Brichant-Petitjean C; Geoffroy PA; Schulze T; Alda M; Bellivier F; ConLiGen collaborators
 • Article: PSYCHIATRY RESEARCH. 2020;284:112677
  Millischer V; Matheson GJ; Martinsson L; Römer Ek I; Schalling M; Lavebratt C; Backlund L
 • Article: CELL. 2019;179(7):1469-1482.e11
  Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics C; Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics C
 • Article: BIOLOGICAL PSYCHIATRY. 2019;86(2):110-119
  Charney AW; Stahl EA; Green EK; Chen C-Y; Moran JL; Chambert K; Belliveau RA; Forty L; Gordon-Smith K; Lee PH; Bromet EJ; Buckley PF; Escamilla MA; Fanous AH; Fochtmann LJ; Lehrer DS; Malaspina D; Marder SR; Morley CP; Nicolini H; Perkins DO; Rakofsky JJ; Rapaport MH; Medeiros H; Sobell JL; Backlund L; Bergen SE; Juréus A; Schalling M; Lichtenstein P; Knowles JA; Burdick KE; Jones I; Jones LA; Hultman CM; Perlis R; Purcell SM; McCarroll SA; Pato CN; Pato MT; Di Florio A; Craddock N; Landén M; Smoller JW; Ruderfer DM; Sklar P
 • Article: COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY. 2019;48(4):285-299
  Vernmark K; Hesser H; Topooco N; Berger T; Riper H; Luuk L; Backlund L; Carlbring P; Andersson G
 • Article: TRANSLATIONAL PSYCHIATRY. 2019;9(1):149
  Veldic M; Millischer V; Port JD; Ho AM-C; Jia Y-F; Geske JR; Biernacka JM; Backlund L; McElroy SL; Bond DJ; Villaescusa JC; Skime M; Choi D-S; Lavebratt C; Schalling M; Frye MA
 • Article: JAMA PSYCHIATRY. 2019;76(5):516-525
  Musliner KL; Mortensen PB; McGrath JJ; Suppli NP; Hougaard DM; Bybjerg-Grauholm J; Bækvad-Hansen M; Andreassen O; Pedersen CB; Pedersen MG; Mors O; Nordentoft M; Børglum AD; Werge T; Agerbo E; Bipolar Disorder Working Group of the Psychiatric
 • Article: NATURE GENETICS. 2019;51(5):793-803
  Stahl EA; Breen G; Forstner AJ; McQuillin A; Ripke S; Trubetskoy V; Mattheisen M; Wang Y; Coleman JRI; Gaspar HA; de Leeuw CA; Steinberg S; Pavlides JMW; Trzaskowski M; Byrne EM; Pers TH; Holmans PA; Richards AL; Abbott L; Agerbo E; Akil H; Albani D; Alliey-Rodriguez N; Als TD; Anjorin A; Antilla V; Awasthi S; Badner JA; Bækvad-Hansen M; Barchas JD; Bass N; Bauer M; Belliveau R; Bergen SE; Pedersen CB; Bøen E; Boks MP; Boocock J; Budde M; Bunney W; Burmeister M; Bybjerg-Grauholm J; Byerley W; Casas M; Cerrato F; Cervantes P; Chambert K; Charney AW; Chen D; Churchhouse C; Clarke T-K; Coryell W; Craig DW; Cruceanu C; Curtis D; Czerski PM; Dale AM; de Jong S; Degenhardt F; Del-Favero J; DePaulo JR; Djurovic S; Dobbyn AL; Dumont A; Elvsåshagen T; Escott-Price V; Fan CC; Fischer SB; Flickinger M; Foroud TM; Forty L; Frank J; Fraser C; Freimer NB; Frisén L; Gade K; Gage D; Garnham J; Giambartolomei C; Pedersen MG; Goldstein J; Gordon SD; Gordon-Smith K; Green EK; Green MJ; Greenwood TA; Grove J; Guan W; Guzman-Parra J; Hamshere ML; Hautzinger M; Heilbronner U; Herms S; Hipolito M; Hoffmann P; Holland D; Huckins L; Jamain S; Johnson JS; Juréus A; Kandaswamy R; Karlsson R; Kennedy JL; Kittel-Schneider S; Knowles JA; Kogevinas M; Koller AC; Kupka R; Lavebratt C; Lawrence J; Lawson WB; Leber M; Lee PH; Levy SE; Li JZ; Liu C; Lucae S; Maaser A; MacIntyre DJ; Mahon PB; Maier W; Martinsson L; McCarroll S; McGuffin P; McInnis MG; McKay JD; Medeiros H; Medland SE; Meng F; Milani L; Montgomery GW; Morris DW; Mühleisen TW; Mullins N; Nguyen H; Nievergelt CM; Adolfsson AN; Nwulia EA; O'Donovan C; Loohuis LMO; Ori APS; Oruc L; Ösby U; Perlis RH; Perry A; Pfennig A; Potash JB; Purcell SM; Regeer EJ; Reif A; Reinbold CS; Rice JP; Rivas F; Rivera M; Roussos P; Ruderfer DM; Ryu E; Sánchez-Mora C; Schatzberg AF; Scheftner WA; Schork NJ; Shannon Weickert C; Shehktman T; Shilling PD; Sigurdsson E; Slaney C; Smeland OB; Sobell JL; Søholm Hansen C; Spijker AT; St Clair D; Steffens M; Strauss JS; Streit F; Strohmaier J; Szelinger S; Thompson RC; Thorgeirsson TE; Treutlein J; Vedder H; Wang W; Watson SJ; Weickert TW; Witt SH; Xi S; Xu W; Young AH; Zandi P; Zhang P; Zöllner S; eQTLGen Consortium; BIOS Consortium; Adolfsson R; Agartz I; Alda M; Backlund L; Baune BT; Bellivier F; Berrettini WH; Biernacka JM; Blackwood DHR; Boehnke M; Børglum AD; Corvin A; Craddock N; Daly MJ; Dannlowski U; Esko T; Etain B; Frye M; Fullerton JM; Gershon ES; Gill M; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Hauser J; Hougaard DM; Hultman CM; Jones I; Jones LA; Kahn RS; Kirov G; Landén M; Leboyer M; Lewis CM; Li QS; Lissowska J; Martin NG; Mayoral F; McElroy SL; McIntosh AM; McMahon FJ; Melle I; Metspalu A; Mitchell PB; Morken G; Mors O; Mortensen PB; Müller-Myhsok B; Myers RM; Neale BM; Nimgaonkar V; Nordentoft M; Nöthen MM; O'Donovan MC; Oedegaard KJ; Owen MJ; Paciga SA; Pato C; Pato MT; Posthuma D; Ramos-Quiroga JA; Ribasés M; Rietschel M; Rouleau GA; Schalling M; Schofield PR; Schulze TG; Serretti A; Smoller JW; Stefansson H; Stefansson K; Stordal E; Sullivan PF; Turecki G; Vaaler AE; Vieta E; Vincent JB; Werge T; Nurnberger JI; Wray NR; Di Florio A; Edenberg HJ; Cichon S; Ophoff RA; Scott LJ; Andreassen OA; Kelsoe J; Sklar P; Bipolar Disorder Working Group of the Psychiatric
 • Article: LAKARTIDNINGEN. 2019;116:FF4M
  Sanai-Farid S; Backlund L
 • Article: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS. 2019;245:597-601
  Winham SJ; Bobo WV; Liu J; Coombes B; Backlund L; Frye MA; Biernacka JM; Schalling M; Lavebratt C
 • Article: BIPOLAR DISORDERS. 2019;21(1):68-75
  Kalman JL; Papiol S; Forstner AJ; Heilbronner U; Degenhardt F; Strohmaier J; Adli M; Adorjan K; Akula N; Alda M; Anderson-Schmidt H; Andlauer TF; Anghelescu I-G; Ardau R; Arias B; Arolt V; Aubry J-M; Backlund L; Bartholdi K; Bauer M; Baune BT; Becker T; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Bhattacharjee AK; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Budde M; Cervantes P; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Colom F; Comes AL; Cruceanu C; Czerski PM; Dannlowski U; Dayer A; Del Zompo M; DePaulo JR; Dietrich DE; Étain B; Ethofer T; Falkai P; Fallgatter A; Figge C; Flatau L; Folkerts H; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gade K; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Gryaznova A; Hake M; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Jäger M; Jamain S; Jiménez E; Juckel G; Kahn J-P; Kassem L; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; Klohn-Sagatholislam F; Koller M; König B; Konrad C; Lackner N; Laje G; Landén M; Lang FU; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; McMahon FJ; Mitchell PB; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nieratschker V; Nievergelt CM; Novák T; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Reich-Erkelenz D; Reif A; Reimer J; Reininghaus E; Reitt M; Ripke S; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Scherk H; Schmauß M; Schofield PR; Schubert KO; Schulte EC; Schulz S; Senner F; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Simhandl C; Slaney CM; Spitzer C; Squassina A; Stamm T; Stegmaier S; Stierl S; Stopkova P; Thiel A; Tighe SK; Tortorella A; Turecki G; Vieta E; Veeh J; von Hagen M; Wigand ME; Wiltfang J; Witt S; Wright A; Zandi PP; Zimmermann J; Nöthen M; Rietschel M; Schulze TG
 • Article: JAMA PSYCHIATRY. 2018;75(1):65-74
  International Consortium on Lithium Genetics (ConL; Amare AT; Schubert KO; Hou L; Clark SR; Papiol S; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Volkert J; Witt S; Wright A; Zandi PP; Mitchell PB; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Baune BT
 • Article: COMMUNICATIONS BIOLOGY. 2018;1:163
  de Jong S; Diniz MJA; Saloma A; Gadelha A; Santoro ML; Ota VK; Noto C; Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Wor; Curtis C; Newhouse SJ; Patel H; Hall LS; O Reilly PF; Belangero SI; Bressan RA; Breen G
 • Article: FRONTIERS IN PSYCHIATRY. 2018;9:207
  Reinbold CS; Forstner AJ; Hecker J; Fullerton JM; Hoffmann P; Hou L; Heilbronner U; Degenhardt F; Adli M; Akiyama K; Akula N; Ardau R; Arias B; Backlund L; Benabarre A; Bengesser S; Bhattacharjee AK; Biernacka JM; Birner A; Marie-Claire C; Cervantes P; Chen G-B; Chen H-C; Chillotti C; Clark SR; Colom F; Cousins DA; Cruceanu C; Czerski PM; Dayer A; Étain B; Falkai P; Frisén L; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grof P; Gruber O; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Lackner N; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; López Jaramillo CA; MacQueen G; Manchia M; Martinsson L; Mattheisen M; McCarthy MJ; McElroy SL; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Ösby U; Ozaki N; Perlis RH; Pfennig A; Reich-Erkelenz D; Rouleau GA; Schofield PR; Schubert KO; Schweizer BW; Seemüller F; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Smoller JW; Squassina A; Stamm TJ; Stopkova P; Tighe SK; Tortorella A; Turecki G; Volkert J; Witt SH; Wright AJ; Young LT; Zandi PP; Potash JB; DePaulo JR; Bauer M; Reininghaus E; Novák T; Aubry J-M; Maj M; Baune BT; Mitchell PB; Vieta E; Frye MA; Rybakowski JK; Kuo P-H; Kato T; Grigoroiu-Serbanescu M; Reif A; Del Zompo M; Bellivier F; Schalling M; Wray NR; Kelsoe JR; Alda M; McMahon FJ; Schulze TG; Rietschel M; Nöthen MM; Cichon S
 • Article: TRANSLATIONAL PSYCHIATRY. 2017;7(1):e993
  Charney AW; Ruderfer DM; Stahl EA; Moran JL; Chambert K; Belliveau RA; Forty L; Gordon-Smith K; Di Florio A; Lee PH; Bromet EJ; Buckley PF; Escamilla MA; Fanous AH; Fochtmann LJ; Lehrer DS; Malaspina D; Marder SR; Morley CP; Nicolini H; Perkins DO; Rakofsky JJ; Rapaport MH; Medeiros H; Sobell JL; Green EK; Backlund L; Bergen SE; Juréus A; Schalling M; Lichtenstein P; Roussos P; Knowles JA; Jones I; Jones LA; Hultman CM; Perlis RH; Purcell SM; McCarroll SA; Pato CN; Pato MT; Craddock N; Landén M; Smoller JW; Sklar P
 • Article: MOLECULAR PSYCHIATRY. 2016;21(10):1342-1350
  Sellgren CM; Kegel ME; Bergen SE; Ekman CJ; Olsson S; Larsson M; Vawter MP; Backlund L; Sullivan PF; Sklar P; Smoller JW; Magnusson PKE; Hultman CM; Walther-Jallow L; Svensson CI; Lichtenstein P; Schalling M; Engberg G; Erhardt S; Landén M
 • Article: HUMAN MOLECULAR GENETICS. 2016;25(15):3383-3394
  Hou L; Bergen SE; Akula N; Song J; Hultman CM; Landén M; Adli M; Alda M; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Badner JA; Barrett TB; Bauer M; Baune BT; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Berrettini WH; Bhattacharjee AK; Biernacka JM; Birner A; Bloss CS; Brichant-Petitjean C; Bui ET; Byerley W; Cervantes P; Chillotti C; Cichon S; Colom F; Coryell W; Craig DW; Cruceanu C; Czerski PM; Davis T; Dayer A; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Edenberg HJ; Étain B; Falkai P; Foroud T; Forstner AJ; Frisén L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Gershon ES; Goes FS; Greenwood TA; Grigoroiu-Serbanescu M; Hauser J; Heilbronner U; Heilmann-Heimbach S; Herms S; Hipolito M; Hitturlingappa S; Hoffmann P; Hofmann A; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kelsoe JR; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; Koller DL; König B; Lackner N; Laje G; Lang M; Lavebratt C; Lawson WB; Leboyer M; Leckband SG; Liu C; Maaser A; Mahon PB; Maier W; Maj M; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy SL; McInnis MG; McKinney R; Mitchell PB; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Mühleisen TW; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; Nurnberger JI; Nwulia EA; Ösby U; Pfennig A; Potash JB; Propping P; Reif A; Reininghaus E; Rice J; Rietschel M; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Scheftner WA; Schofield PR; Schork NJ; Schulze TG; Schumacher J; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Simhandl C; Slaney CM; Smith EN; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Streit F; Strohmaier J; Szelinger S; Tighe SK; Tortorella A; Turecki G; Vieta E; Volkert J; Witt SH; Wright A; Zandi PP; Zhang P; Zollner S; McMahon FJ
 • Article: PSYCHIATRIC GENETICS. 2016;26(3):136-139
  Hukic DS; Lavebratt C; Frisén L; Backlund L; Hilding A; Gu HF; Östenson C-G; Erlinge D; Ehrenborg E; Schalling M; Ösby U
 • Article: LANCET. 2016;387(10023):1085-1093
  Hou L; Heilbronner U; Degenhardt F; Adli M; Akiyama K; Akula N; Ardau R; Arias B; Backlund L; Banzato CEM; Benabarre A; Bengesser S; Bhattacharjee AK; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Bui ET; Cervantes P; Chen G-B; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Colom F; Cousins DA; Cruceanu C; Czerski PM; Dantas CR; Dayer A; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisén L; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grof P; Gruber O; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Lackner N; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Jaramillo CAL; MacQueen G; Manchia M; Martinsson L; Mattheisen M; McCarthy MJ; McElroy SL; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Ösby U; Ozaki N; Perlis RH; Pfennig A; Reich-Erkelenz D; Rouleau GA; Schofield PR; Schubert KO; Schweizer BW; Seemüller F; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Smoller JW; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tighe SK; Tortorella A; Turecki G; Volkert J; Witt S; Wright A; Young LT; Zandi PP; Potash JB; DePaulo JR; Bauer M; Reininghaus EZ; Novák T; Aubry J-M; Maj M; Baune BT; Mitchell PB; Vieta E; Frye MA; Rybakowski JK; Kuo P-H; Kato T; Grigoroiu-Serbanescu M; Reif A; Del Zompo M; Bellivier F; Schalling M; Wray NR; Kelsoe JR; Alda M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG
 • Article: BIPOLAR DISORDERS. 2016;18(1):33-40
  Martinsson L; Westman J; Hällgren J; Ösby U; Backlund L
 • Article: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS. 2016;189:62-69
  Wei YB; Martinsson L; Liu JJ; Forsell Y; Schalling M; Backlund L; Lavebratt C
 • Article: MOL NEUROPSYCHIATRY. 2015;1(2):76-81
  Backlund L; Wei YB; Martinsson L; Melas PA; Liu JJ; Mu N; Östenson C-G; Ekström TJ; Schalling M; Lavebratt C
 • Article: NATURE NEUROSCIENCE. 2015;18(2):199-209
  Network and Pathway Analysis Subgroup of Psychiatr
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2015;18(7):pyv002
  Wei YB; Backlund L; Wegener G; Mathé AA; Lavebratt C
 • Article: MOLECULAR PSYCHIATRY. 2014;19(3):334-341
  Lavebratt C; Olsson S; Backlund L; Frisén L; Sellgren C; Priebe L; Nikamo P; Träskman-Bendz L; Cichon S; Vawter MP; Osby U; Engberg G; Landén M; Erhardt S; Schalling M
 • Article: NATURE GENETICS. 2013;45(9):984-994
  Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics C; Lee SH; Ripke S; Neale BM; Faraone SV; Purcell SM; Perlis RH; Mowry BJ; Thapar A; Goddard ME; Witte JS; Absher D; Agartz I; Akil H; Amin F; Andreassen OA; Anjorin A; Anney R; Anttila V; Arking DE; Asherson P; Azevedo MH; Backlund L; Badner JA; Bailey AJ; Banaschewski T; Barchas JD; Barnes MR; Barrett TB; Bass N; Battaglia A; Bauer M; Bayés M; Bellivier F; Bergen SE; Berrettini W; Betancur C; Bettecken T; Biederman J; Binder EB; Black DW; Blackwood DHR; Bloss CS; Boehnke M; Boomsma DI; Breen G; Breuer R; Bruggeman R; Cormican P; Buccola NG; Buitelaar JK; Bunney WE; Buxbaum JD; Byerley WF; Byrne EM; Caesar S; Cahn W; Cantor RM; Casas M; Chakravarti A; Chambert K; Choudhury K; Cichon S; Cloninger CR; Collier DA; Cook EH; Coon H; Cormand B; Corvin A; Coryell WH; Craig DW; Craig IW; Crosbie J; Cuccaro ML; Curtis D; Czamara D; Datta S; Dawson G; Day R; De Geus EJ; Degenhardt F; Djurovic S; Donohoe GJ; Doyle AE; Duan J; Dudbridge F; Duketis E; Ebstein RP; Edenberg HJ; Elia J; Ennis S; Etain B; Fanous A; Farmer AE; Ferrier IN; Flickinger M; Fombonne E; Foroud T; Frank J; Franke B; Fraser C; Freedman R; Freimer NB; Freitag CM; Friedl M; Frisén L; Gallagher L; Gejman PV; Georgieva L; Gershon ES; Geschwind DH; Giegling I; Gill M; Gordon SD; Gordon-Smith K; Green EK; Greenwood TA; Grice DE; Gross M; Grozeva D; Guan W; Gurling H; De Haan L; Haines JL; Hakonarson H; Hallmayer J; Hamilton SP; Hamshere ML; Hansen TF; Hartmann AM; Hautzinger M; Heath AC; Henders AK; Herms S; Hickie IB; Hipolito M; Hoefels S; Holmans PA; Holsboer F; Hoogendijk WJ; Hottenga J-J; Hultman CM; Hus V; Ingason A; Ising M; Jamain S; Jones EG; Jones I; Jones L; Tzeng J-Y; Kähler AK; Kahn RS; Kandaswamy R; Keller MC; Kennedy JL; Kenny E; Kent L; Kim Y; Kirov GK; Klauck SM; Klei L; Knowles JA; Kohli MA; Koller DL; Konte B; Korszun A; Krabbendam L; Krasucki R; Kuntsi J; Kwan P; Landén M; Långström N; Lathrop M; Lawrence J; Lawson WB; Leboyer M; Ledbetter DH; Lee PH; Lencz T; Lesch K-P; Levinson DF; Lewis CM; Li J; Lichtenstein P; Lieberman JA; Lin D-Y; Linszen DH; Liu C; Lohoff FW; Loo SK; Lord C; Lowe JK; Lucae S; MacIntyre DJ; Madden PAF; Maestrini E; Magnusson PKE; Mahon PB; Maier W; Malhotra AK; Mane SM; Martin CL; Martin NG; Mattheisen M; Matthews K; Mattingsdal M; McCarroll SA; McGhee KA; McGough JJ; McGrath PJ; McGuffin P; McInnis MG; McIntosh A; McKinney R; McLean AW; McMahon FJ; McMahon WM; McQuillin A; Medeiros H; Medland SE; Meier S; Melle I; Meng F; Meyer J; Middeldorp CM; Middleton L; Milanova V; Miranda A; Monaco AP; Montgomery GW; Moran JL; Moreno-De-Luca D; Morken G; Morris DW; Morrow EM; Moskvina V; Muglia P; Mühleisen TW; Muir WJ; Müller-Myhsok B; Murtha M; Myers RM; Myin-Germeys I; Neale MC; Nelson SF; Nievergelt CM; Nikolov I; Nimgaonkar V; Nolen WA; Nöthen MM; Nurnberger JI; Nwulia EA; Nyholt DR; O'Dushlaine C; Oades RD; Olincy A; Oliveira G; Olsen L; Ophoff RA; Osby U; Owen MJ; Palotie A; Parr JR; Paterson AD; Pato CN; Pato MT; Penninx BW; Pergadia ML; Pericak-Vance MA; Pickard BS; Pimm J; Piven J; Posthuma D; Potash JB; Poustka F; Propping P; Puri V; Quested DJ; Quinn EM; Ramos-Quiroga JA; Rasmussen HB; Raychaudhuri S; Rehnström K; Reif A; Ribasés M; Rice JP; Rietschel M; Roeder K; Roeyers H; Rossin L; Rothenberger A; Rouleau G; Ruderfer D; Rujescu D; Sanders AR; Sanders SJ; Santangelo SL; Sergeant JA; Schachar R; Schalling M; Schatzberg AF; Scheftner WA; Schellenberg GD; Scherer SW; Schork NJ; Schulze TG; Schumacher J; Schwarz M; Scolnick E; Scott LJ; Shi J; Shilling PD; Shyn SI; Silverman JM; Slager SL; Smalley SL; Smit JH; Smith EN; Sonuga-Barke EJS; St Clair D; State M; Steffens M; Steinhausen H-C; Strauss JS; Strohmaier J; Stroup TS; Sutcliffe JS; Szatmari P; Szelinger S; Thirumalai S; Thompson RC; Todorov AA; Tozzi F; Treutlein J; Uhr M; van den Oord EJCG; Van Grootheest G; Van Os J; Vicente AM; Vieland VJ; Vincent JB; Visscher PM; Walsh CA; Wassink TH; Watson SJ; Weissman MM; Werge T; Wienker TF; Wijsman EM; Willemsen G; Williams N; Willsey AJ; Witt SH; Xu W; Young AH; Yu TW; Zammit S; Zandi PP; Zhang P; Zitman FG; Zöllner S; Devlin B; Kelsoe JR; Sklar P; Daly MJ; O'Donovan MC; Craddock N; Sullivan PF; Smoller JW; Kendler KS; Wray NR; International Inflammatory Bowel Disease Genetics
 • Article: TRANSLATIONAL PSYCHIATRY. 2013;3(5):e261
  Martinsson L; Wei Y; Xu D; Melas PA; Mathé AA; Schalling M; Lavebratt C; Backlund L
 • Article: PLOS ONE. 2013;8(7):e67450
  Hukic DS; Frisén L; Backlund L; Lavebratt C; Landén M; Träskman-Bendz L; Edman G; Schalling M; Ösby U
 • Article: PLOS ONE. 2013;8(6):e65636
  Manchia M; Adli M; Akula N; Ardau R; Aubry J-M; Backlund L; Banzato CE; Baune BT; Bellivier F; Bengesser S; Biernacka JM; Brichant-Petitjean C; Bui E; Calkin CV; Cheng ATA; Chillotti C; Cichon S; Clark S; Czerski PM; Dantas C; Zompo MD; Depaulo JR; Detera-Wadleigh SD; Etain B; Falkai P; Frisén L; Frye MA; Fullerton J; Gard S; Garnham J; Goes FS; Grof P; Gruber O; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Hoban R; Hou L; Jamain S; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kelsoe JR; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; Kuo P-H; Kusumi I; Laje G; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; López Jaramillo CA; Maj M; Malafosse A; Martinsson L; Masui T; Mitchell PB; Mondimore F; Monteleone P; Nallet A; Neuner M; Novák T; O'Donovan C; Osby U; Ozaki N; Perlis RH; Pfennig A; Potash JB; Reich-Erkelenz D; Reif A; Reininghaus E; Richardson S; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schubert OK; Schweizer B; Seemüller F; Grigoroiu-Serbanescu M; Severino G; Seymour LR; Slaney C; Smoller JW; Squassina A; Stamm T; Steele J; Stopkova P; Tighe SK; Tortorella A; Turecki G; Wray NR; Wright A; Zandi PP; Zilles D; Bauer M; Rietschel M; McMahon FJ; Schulze TG; Alda M
 • Article: MOLECULAR PSYCHIATRY. 2012;17(9):880-886
  Bergen SE; O'Dushlaine CT; Ripke S; Lee PH; Ruderfer DM; Akterin S; Moran JL; Chambert KD; Handsaker RE; Backlund L; Ösby U; McCarroll S; Landen M; Scolnick EM; Magnusson PKE; Lichtenstein P; Hultman CM; Purcell SM; Sklar P; Sullivan PF
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE. 2012;16(3):170-177
  Adler M; Backlund L; Edman G; Ösby U
 • Article: PLOS ONE. 2012;7(8):e43057
  Backlund L; Lavebratt C; Frisén L; Nikamo P; Hukic Sudic D; Träskman-Bendz L; Landén M; Edman G; Vawter MP; Ösby U; Schalling M
 • Article: NATURE GENETICS. 2011;43(10):977-983
  Psychiatric GWAS Consortium Bipolar Disorder Worki
 • Article: BIPOLAR DISORDERS. 2011;13(5-6):500-508
  Backlund L; Nikamo P; Hukic DS; Ek IR; Träskman-Bendz L; Landén M; Edman G; Schalling M; Frisén L; Osby U
 • Article: PLOS ONE. 2010;5(9):e12632
  Sjöholm LK; Backlund L; Cheteh EH; Ek IR; Frisén L; Schalling M; Osby U; Lavebratt C; Nikamo P
 • Article: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS. 2009;115(3):315-322
  Osby U; Tiainen A; Backlund L; Edman G; Adler M; Hällgren J; Sennfält K; van Baardewijk M; Sparen P
 • Article: EUROPEAN PSYCHIATRY. 2009;24(3):171-177
  Backlund L; Ehnvall A; Hetta J; Isacsson G; Agren H
 • Article: PHYSIOLOGY & BEHAVIOR. 2007;92(1-2):199-202
  Agren H; Backlund L
 • Visa fler

Alla övriga publikationer

 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Kelsoe J; Ou A; Rosenthal S; Adli M; Akiyama K; Akula N; Alda M; Amare AT; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Banzato C; Bauer M; Baune B; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Abesh B; Biernacka J; Bui E; Cervantes P; Chen G-B; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark S; Colom F; Cousins D; Cruceanu C; Czerski P; Dantas C; Dayer A; Degenhardt F; DePaulo JR; Etain B; Falkai P; Fellendorf F; Ferensztajn-Rochowiak E; Forstner AJ; Frisen L; Frye M; Fullerton J; Gard S; Garnham J; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Gruber O; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Hou L; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kittel-Schneider S; König B; Kuo P-H; Kusumi I; Dalkner N; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband S; Jaramillo CL; MacQueen G; Maj M; Manchia M; Marie-Claire C; Martinsson L; Mattheisen M; McCarthy M; McElroy S; McMahon F; Mitchell P; Mitjans M; Mondimore F; Monteleone P; Nievergelt C; Nöthen M; Novak T; Osby U; Ozaki N; Papiol S; Perlis R; Pfennig A; Potash J; Reich-Erkelenz D; Reif A; Reininghaus E; Rietschel M; Rouleau G; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield P; Schubert KO; Schulze T; Schweizer B; Seemüller F; Severino G; Shekhtman T; Shilling P; Shimoda K; Simhandl C; Slaney C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tighe S; Tortorella A; Turecki G; Vieta E; Volkert J; Witt S; Wray N; Wright A; Young T; Zandi P; Zompo MD
 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Herrera-Rivero M; Gutiérrez-Fragoso K; Thalamuthu A; Amare AT; Adli M; Akiyama K; Akula N; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Abesh B; Biernacka J; Birner A; Cearns M; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark S; Colom F; Cruceanu C; Czerski P; Dalkner N; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Etain B; Falkai P; Ferensztajn-Rochowiak E; Forstner AJ; Frank J; Frisen L; Frye M; Fullerton J; Gallo C; Gard S; Garnham J; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hasler R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Hsu Y; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kuo P-H; Kurtz J; Kusumi I; König B; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband S; Maj M; Manchia M; Marie-Claire C; Martinsson L; McCarthy M; McElroy SL; Millischer V; Mitjans M; Mondimore F; Monteleone P; Nievergelt C; Novak T; Nöthen M; Odonovan C; Ozaki N; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash J; Reif A; Reininghaus E; Richard-Lepouriel H; Roberts G; Rouleau G; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield P; Schubert KO; Schulte E; Schweizer B; Severino G; Shekhtman T; Shilling P; Shimoda K; Simhandl C; Slaney C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Streit F; Ayele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Viswanath B; Witt S; Zandi P; Alda M; Bauer M; McMahon F; Mitchell P; Rietschel M; Schulze T; Baune B
 • Preprint: RES SQ. 2023;RES SQ
  Amare A; Thalamuthu A; Schubert KO; Fullerton J; Ahmed M; Hartmann S; Papiol S; Heilbronner U; Degenhardt F; Tekola-Ayele F; Hou L; Hsu Y-H; Shekhtman T; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka J; Birner A; Marie-Claire C; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski P; Dalkner N; Del Zompo M; DePaulo JR; Etain B; Jamain S; Falkai P; Forstner AJ; Frisén L; Frye M; Gard S; Garnham J; Goes F; Grigoroiu-Serbanescu M; Fallgatter A; Stegmaier S; Ethofer T; Biere S; Petrova K; Schuster C; Adorjan K; Budde M; Heilbronner M; Kalman J; Oraki Kohshour M; Reich-Erkelenz D; Schaupp S; Schulte E; Senner F; Vogl T; Anghelescu I-G; Arolt V; Dannlowski U; Dietrich DE; Figge C; Jäger M; Lang F; Juckel G; Spitzer C; Reimer J; Schmauß M; Schmitt A; Konrad C; von Hagen M; Wiltfang J; Zimmermann J; Andlauer T; Fischer A; Bermpohl F; Kraft V; Matura S; Gryaznova A; Falkenberg I; Yildiz C; Kircher T; Schmidt J; Koch M; Gade K; Trost S; Haußleiter I; Lambert M; Rohenkohl AC; Kraft V; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Herms S; Hoffmann P; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Tortorella A; Manchia M; Martinsson L; McCarthy M; McElroy SL; Colom F; Mitjans M; Mondimore F; Monteleone P; Nievergelt C; Nöthen M; Novak T; O'Donovan C; Ozaki N; Pfennig A; Pisanu C; Potash J; Reif A; Reininghaus E; Rouleau G; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield P; Schweizer BW; Severino G; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney C; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Maj M; Turecki G; Vieta E; Veeh J; Witt S; Wright A; Zandi P; Mitchell P; Bauer M; Alda M; Rietschel M; McMahon F; Schulze TG; Millischer V; Clark S; Baune B
 • Corrigendum: BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY. 2022;221(2):494
  Cearns M; Amare AT; Schubert KO; Thalamuthu A; Frank J; Streit F; Adli M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Brichant-Petitjean C; Cervantes P; Chen H; Chillotti C; Cichon S; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Degenhardt F; Zompo MD; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hofmann A; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Kliwicki S; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Millischer V; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; TekolaAyele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Witt SH; Roberts G; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Schulze TG; Rietschel M; Clark SR; Baune BT
 • Corrigendum: TRANSLATIONAL PSYCHIATRY. 2022;12(1):278
  Schubert KO; Thalamuthu A; Amare AT; Frank J; Streit F; Adl M; Akula N; Akiyama K; Ardau R; Arias B; Aubry J-M; Backlund L; Bhattacharjee AK; Bellivier F; Benabarre A; Bengesser S; Biernacka JM; Birner A; Marie-Claire C; Cearns M; Cervantes P; Chen H-C; Chillotti C; Cichon S; Clark SR; Cruceanu C; Czerski PM; Dalkner N; Dayer A; Degenhardt F; Del Zompo M; DePaulo JR; Étain B; Falkai P; Forstner AJ; Frisen L; Frye MA; Fullerton JM; Gard S; Garnham JS; Goes FS; Grigoroiu-Serbanescu M; Grof P; Hashimoto R; Hauser J; Heilbronner U; Herms S; Hoffmann P; Hou L; Hsu Y-H; Jamain S; Jiménez E; Kahn J-P; Kassem L; Kuo P-H; Kato T; Kelsoe J; Kittel-Schneider S; Ferensztajn-Rochowiak E; König B; Kusumi I; Laje G; Landén M; Lavebratt C; Leboyer M; Leckband SG; Maj M; Major Depressive Disorder Working Group of the Psy; Manchia M; Martinsson L; McCarthy MJ; McElroy S; Colom F; Mitjans M; Mondimore FM; Monteleone P; Nievergelt CM; Nöthen MM; Novák T; O'Donovan C; Ozaki N; Ösby U; Papiol S; Pfennig A; Pisanu C; Potash JB; Reif A; Reininghaus E; Rouleau GA; Rybakowski JK; Schalling M; Schofield PR; Schweizer BW; Severino G; Shekhtman T; Shilling PD; Shimoda K; Simhandl C; Slaney CM; Squassina A; Stamm T; Stopkova P; Tekola-Ayele F; Tortorella A; Turecki G; Veeh J; Vieta E; Witt SH; Roberts G; Zandi PP; Alda M; Bauer M; McMahon FJ; Mitchell PB; Schulze TG; Rietschel M; Baune BT
 • Review: FRONTIERS IN PSYCHIATRY. 2020;11:586083
  Lundberg M; Millischer V; Backlund L; Martinsson L; Stenvinkel P; Sellgren CM; Lavebratt C; Schalling M
 • Letter: LAKARTIDNINGEN. 2009;106(23):1582
  Isacsson G; Backlund L; Spjut C; Andréewitch S
 • Meeting abstract: EUROPEAN PSYCHIATRY. 2008;23:S227-S228
  Edman G; Backlund L; Adler M; Hallgren J; Sparen P; Osby U
 • Meeting abstract: EUROPEAN PSYCHIATRY. 2008;23:S225
  Backlund L; Nikamo P; Rosvall L; Frisen L; Landen M; Ladanayi J; Traeskman-Bendz L; Agren H; Schalling M; Oesby U

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI