Tillväxt och metabolism

Den grundläggande forskningen initieras av våra kliniska observationer för att hitta mekanismerna bakom sjukdomen och för att förbättra prevention och behandling. Såväl grundforskning som kliniska studier, strävar på många plan efter samma mål, och vi räknar därmed att det i framtiden kommer att ske än mer betydande korsbefruktning mellan samtliga forskningsprojekt som leder till förbättrad hälsa.

Forskargruppsledare