Tillväxt och metabolism

This page in English

Den grundläggande forskningen initieras av våra kliniska observationer för att hitta mekanismerna bakom sjukdomen och för att förbättra prevention och behandling. Som alla pågående projekt, både sådana som är inriktade på grundforskning och kliniska studier, i mycket har att göra med samma mål, räknar vi med att det i framtiden kommer att bli betydande korsbefruktning mellan alla forskningsprojekt som leder till förbättrad hälsa.

Diabetes