Hypotyreos

Hypotyreos är en endokrin folksjukdom som drabbar sköldkörteln. Sköldkörteln, tyreoidea, tillverkar livsnödvändiga hormoner som inverkar på nästan alla kroppens funktioner. Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen i kroppen.

Primär hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln

Primär hypotyreos är en vanlig sjukdom som drabbar sköldkörteln hos ca 3-5 % av befolkningen i alla åldrar. Sjukdomen är vanligare hos vuxna och 4-5 ggr vanligare hos kvinnor.

Projektledare: Kerstin Brismar

 

Hypotyreos, en folksjukdom som ofta överbehandlas visar forskningsstudier

Den kliniska bilden vid hypotyreos varierar från ospecifika symtom till livshotande myxödem med uttalad känslighet för läkemedel, konfu­sion, areflexi och megakolon. 

Projektledare: Jan Calissendorff

Lilian Pagrot
2023-09-18