Rolf Luft Award 2014

Rolf Luft Award 2014 tilldelas professor Roger H. Unger vid University of Texas Southwestern Medical Center i USA. Han får priset för sin upptäckt av glukagons inverkan på blodsockret.

Professor Roger H. Unger, University of Texas

Priset, som består av diplom, medalj och en summa prispengar, delades ut under en ceremoni i Nobel Forum på Karolinska Institutet den 13 maj. Då föreläste också professor Roger Unger under titeln ”A New Biology for Diabetes (Type 1 and 2)”.

Motivering

För att försöka förstå de mekanismer som kan leda till diabetes har professor Roger Unger under lång tid studerat normal och onormal funktion hos de Langerhanska öarna i bukspottkörteln.

1959 utvecklade han en metod s.k. radioimmunoassay (RIA) att analysera glukagon. Med hjälp av RIA, en metod, där antikroppar används för att mäta koncentrationen av hormoner i blodet, kunde Unger påvisa att glukagon är ett hormon som produceras i bukspottkörtelns alfaceller och som utsöndras i samverkan med insulin. Likaså framkom att glukagon är nödvändigt för att få ett normalt blodsockervärde.

Unger var således först i världen att utveckla en RIA metod i syfte att kunna mäta ett hormon. Hans studier var redan färdiga innan publiceringen av den RIA, som kunde mäta insulin, gjordes av Berson och Yalow. Under denna utvecklingsfas var Unger generös och väntade med publiceringen av sitt RIA-resultat tills kollegernas arbete var klart för publicering, vilket senare gav dem Nobelpris. Dessa och påföljande studier visade att diabetes är en sjukdom, som drabbar flera hormoner, framförallt insulin och glukagon, där brist på insulin alltid kan kopplas till överskott av glukagon, vilket leder till både högt blodsocker och ketoner hos personer med diabetes och insulinbrist. Saknar man glukagon så får man vid insulinbrist inte högt basalt blodsocker eller ketoner.

Läkemedel såsom GLP-1 analoger och DPP4 hämmare förbättrar blodsockret genom att hämma glukagonproduktionen. Nya läkemedel som bromsar effekten av glukagon är under utveckling för att behandla diabetes.

I senare studier har Unger visat effekter av hormonet leptin som bildas i fettvävnad. I dessa studier har man sett att leptin kan förbättra blodsockerbalansen hos personer med diabetes. Leptin sänker blodsockret genom att bromsa glukagonaktiviteten. Leptin ökar även mättnadskänslan, minskar hungern samt ökar fettförbränningen. Vid övervikt utvecklas dock okänslighet för leptin.

Professor Unger är en av världens främsta forskare inom endokrinologi och metabolism och är därigenom en mycket värdig mottagare av Rolf Luft Award.

 

Lilian Pagrot
2023-12-01