Rolf Luft Award 2006

Rolf Luft Award 2006 tilldelas professor Sir Philip Cohen vid MRC Protein Phosphorylation Unit, University of Dundee, UK.

Kerstin Brismar och Sir Philip Cohen, mottagare av Rolf Luft Award 2006

Prisföreläsningen gavs den 3 oktober i Nobel Forum. Titel: From insulin signalling to the regulation of cytokine production by pathogens.

 

Lilian Pagrot
2024-02-15