Rolf Luft Award 2007

Rolf Luft Award 2007 tilldelas Dr. Wylie Vale, Helen McLoraine ordförande professor i molekylär neurobiologi vid Salk Institute i USA.

Professor Wylie Vale

Motivering

Professor Wylie Vale är en världsledande neuroendokrinolog, som studerar hur hjärnan kontrollerar kroppens hormonbalans. Han var en av Roger Guillemins närmaste medarbetare i den forskning som ledde fram till 1977 års Nobelpris, som Guillemin delade med Andrew Schally (och Rosalyn Yalow) för upptäckten av tre faktorer (LHRH, TRH och somatostatin) som styr, respektive, könskörtlarna, sköldkörtel och tillväxten. (Rolf Luft var vid det tillfället ordförande i Nobelkommittén.) Dr. Vale upptäckte sedan en fjärde faktor, CRF som kontrollerar insöndringen av kortisol från binjurebarken. Han har sedan fortsatt denna forskning och hittat nya viktiga ämnen i hjärnan och deras receptorer, och visat hur dessa tillsammans med CRF deltar i hjärnans svar på stress.
Denna forskning har betydelse inte bara för förståelsen av hur stress påverkar vår kropp utan även för andra sjukdomar, t.ex. depression. Dr. Vales forskning har i själva verket lett till framtagande av nya kandidatmediciner för behandling av denna allvarliga och vanliga sjukdom.

Prisföreläsningen

Wylie Vale höll sin prisföreläsning "The CRF/urocortin network of neuropeptides and receptors: bridging stress and metabolism" den 19 september 2007.

Lilian Pagrot
2024-02-15