Rolf Luft Award

Rolf Luft Award delas ut av Karolinska Institutet och Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning till en framstående forskare aktiv inom endokrinologi, metabolism och diabetesforskning. Utmärkelsen består av medalj, diplom och ett honorar. I priskommittén ingår före detta pristagare samt styrelsen vid Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. Nästa pris kommer att delas ut 2025. Nomineringsperioden är öppen till den 30 september 2024, se instruktioner på den engelska sidan.

The Rolf Luft Award Medal

Mottagare av Rolf Luft Award

2024

Professor Frances Ashcroft, University of Oxford, England

2022

Professor Roger D. Cone, Life Sciences Institute, University of Michigan, USA

Prize lecture: The Remarkable Biology of the Melanocortin Peptides

2020

Professor Franz M. Matschinsky, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia 

Prisföreläsningens titel: Glucokinase: Glucose Sensor, Disease Gene and Drug Receptor

In Memoriam av Professor Franz M. Matschinsky 1931-2022

2019

Professor Mitchell Lazar, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

Prisföreläsningens titel: Nuclear Receptors, Circadian Rhythms, and Metabolism

2018

Professor Rudolf Zechner, Institute of Molecular Biosciences, Karl-Franzens-Universität Graz, Österrike

Prisföreläsningens titel: FAT FISSION - The breakdown of cellular lipid stores in health and disease.

2017

Professor Daniel Drucker, Lunenfeld Tanenbaum Research Institute, Mt. Sinai Hospital, Toronto Canada

Prisföreläsningens titel: Unravelling novel actions of gut peptides-biological mechanisms and therapeutic implications

2016

Professor Michael S. Brown och professor Joseph L. Goldstein, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA

Prisföreläsningens titel: Scap: Cholesterol Sensor and Lipid Regulator

2015

Professor Andrew Hattersley, University of Exeter Medical School, Devon, UK

Prisföreläsningens titel: From base change to better care in diabetes

2014

Professor Roger H. Unger, University of Texas Southwestern Medical Center, USA

Prisföreläsningens titel: A New Biology for Diabetes (Type 1 and 2)

2013

Professor Se-Jin Lee, John Hopkins University, Baltimore, USA

Prisföreläsningens titel: Myostatin: A Molecular Rheostat for Muscle Mass

2012

Professor David John Mangelsdorf, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas

Prisföreläsningens titel: Nuclear Receptor Regulation of Nutrient Metabolism: From Worms to Humans.

2011

Professor Jeffrey Scott Flier, Harvard Medical School, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: Hormone resistance in diabetes and obesity: insulin, leptin and FGF21.

2009

Professor Lewis C. Cantley, Harvard Medical School, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: PI 3-Kinase and glucose metabolism.

2008

Professor Grahame Hardie, FRSE FMedSci, University of Dundee, UK

Prisföreläsningens titel: AMPK: a key sensor of cellular energy status and a potential drug target in obesity, diabetes and cancer.

2007

Professor Wylie Vale, Helen McLoraine chair professor of molecular neurobiology at the Salk Institute in the USA

Prisföreläsningens titel: The CRF/urocortin network of neuropeptides and receptors: bridging stress and metabolism

2006

Professor Sir Philip Cohen, MRC Protein Phosphorylation Unit, University of Dundee, UK

Prisföreläsningens titel: From insulin signalling to the regulation of cytokine production by pathogens

2005

Professor Stephen O´Rahilly, Cambridge University, UK

Prisföreläsningens titel: Insights into human metabolism from the study of extreme phenotypes

2003

Professor Bruce Spiegelman, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: Transcriptional Control of Energy Metabolism

2001

Professor C Ronald Kahn, Joslin Diabetes Center, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: Insulin Action in "Insulin Insensitive" Tissues - Role in Diabetes

2000

Professor Jeffrey Friedman, Laboratory of Molecular Genetics, the Rockefeller University, New York, USA

Prisföreläsningens titel: Leptin, Obesity and the Hormonal Control of Body Weight

Prisets historia

Rolf Luft och Kerstin Brismar grundade 2004 Rolf Luft Stiftelse för diabetesforskning med syfte att stödja diabetesforskning och dela ut ett pris till internationellt erkända toppforskare. Priskommittén har bestått av några tidigare prismottagare plus några styrelseledamöter i Rolf Luft Stiftelse. Priset har fått en hög vetenskaplig status då det givits till mycket framstående forskare inom diabetes och metabolism. Det är idag det enda oberoende priset som ges inom detta område. Priset delas ut för att hedra Rolf Lufts minne.

Karolinska Institutet bidrar sedan 2000, via en fond, till en medalj, diplom och omkostnader i samband med inbjudan av pristagaren och prisföreläsning. Rolf Luft Stiftelse har sedan 2005 bidragit med val av pristagare, prispengar och arrangerat prisceremonin och prisföreläsningen.

Professor Rolf Luft, 1914-2007

Biographical information

KB
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-01-09