Forskning Translationell psykiatri

Vi bedriver forskning om risk- och frisk-faktorer för de psykiatriska tillstånden ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos.

Syftet med vår forskning är att identifiera molekylära risk- och frisk-faktorer med målet att förbättra diagnostik och behandling för ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos. Vi undersöker molekylära markörer och mekanismer för sjukdom och behandlingseffekter genom genetiska, epigenetiska och biokemiska analyser. Våra studier har ett speciellt fokus på de sammankopplade processerna inflammation, metabol dysreglering och mitokondriell aktivitet. Vi använder främst kliniska och populationsbaserade naturalistiska kohorter, men också modeller i celler och mus. Vi samarbetar också inom stora internationella konsortier för psykiatrisk genetik.  

Vision

En bättre livskvalitet för personer med psykisk ohälsa.

Mål med gruppens totala verksamhet

Att öka kunskapen om molekylära orsaker bakom psykisk ohälsa för att förbättra behandling och förebyggande vård. Att implementera våra fynd i vård och samhälle. Att bidra med analys-plattformar till samarbetspartners för att driva teknisk utveckling i molekylär psykiatri. Att utbilda nästa generation av forskare och kliniker inom molekylär psykiatri.

Forskningsområden

BAMBA - Behandla Adhd med MagBakterier

Projektansvarig: Catharina Lavebratt

Cancergenetik

Projektansvarig: Annika Lindblom

FitforLife-Fysisk aktivitet vid Psykos

Projektansvarig: Catharina Lavebratt

Litiumbehandling vid bipolär sjukdom - biomarkörer och effekter 

Projektansvariga: Lena Backlund och Martin Schalling

Neurobiologin vid anorexia nervosa

Projektansvarig: Ida Nilsson

Prenatal metabol exponering och risk för senare metabol och psykisk ohälsa

Projektansvarig: Catharina Lavebratt

SMRP-Svenska studien för Metabol Risk vid Psykos

Projektansvariga: Catharina Lavebratt och Martin Schalling

Studier av depression och ångest

Lilian Pagrot
2022-05-16