Utbildningsnämnden vid MedS

Utbildningsnämnden vid MedS ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål. Ordförande i nämnden är grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen.

Kommande möten (HT-2023):

  • Torsdag 24 augusti                       15.00 – 16.30
  • Tisdag 24 oktober                         15.00 – 16.30
  • Måndag 11 december                   15.00 – 16.30

 

Möten sker på plats i GKS Kebnekaise D2:04 031

Nämndens sammansättning

Med rösträtt

Ordförande

Kristina Broliden

Professor/överläkare
Broliden K
K2 Medicin, Solna

Ledarmöter

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt/ läkarprogrammet.
Parodis I
K2 Medicin, Solna

Maria Bradley

Professor/ läkarprogrammet.
Bradley M
K2 Medicin, Solna

Rachel Fisher

Professor/ biomedicinprogrammen/ bitr. GUA.
Hagberg C
K2 Medicin, Solna

Marie Holmqvist

Senior forskare/ läkarprogrammet.
Holmqvist
K2 Medicin, Solna

Therese Djärv

Adjungerad professor/ läkarprogrammet.
Djärv T
K2 Medicin, Solna

Lärarrepresentant från

annan KI-institution:        Agneta Månsson-Broberg, GUA, MedH.

Studentrepresentanter

Dennis Bengtsson, läkarprogrammet.

Lärarrepresentanter, utan rösträtt (adjungerade)

Övriga:                                          

Documents

KB
Innehållsgranskare:
2023-06-08