Skip to main content

Utbildningsnämnden vid MedS

Utbildningsnämnden vid MedS ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål. Ordförande i nämnden är grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen.

Kommande möten

Datum Tid

Plats för samtliga, konferensrummet på Z5.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Professor

Ewa Ehrenborg

Telefon: 08-517 761 91
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Ewa.Ehrenborg@ki.se

Ledamöter

vakant

Universitetslektor, adj

Therese Djärv

Enhet: Forskargrupp T Djärv
E-post: Therese.Djarv@ki.se

Professor

Rachel Fisher

Telefon: 08-517 732 45
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Rachel.Fisher@ki.se

Universitetsadjunkt, adj

Ann-Sofie Backman

Enhet: Forskargrupp P Thelin Schmidt
E-post: Ann-Sofie.Backman@ki.se

Ledamot annan institution

Anknuten

Agneta Månsson-Broberg

Telefon: 08-585 804 85
Enhet: Enheten för hjärt- och lungsjukdomar
E-post: Agneta.Mansson.Broberg@ki.se

Studentrepresentanter

Daniel Söderberg, läkarprogrammet

Felix von Renteln, läkarprogrammet

Adjungerad, handläggare

Senior forskare

Gabrielle Paulsson-Berne

Telefon: 08-517 762 23
Enhet: Forskargrupp P Olofsson
E-post: Gabrielle.Berne@ki.se

Tidigare mötesprotokoll

2016-11-07 2017-01-30 2017-03-30
2017-05-15 2017-08-22 2017-10-24
2017-12-11 2018-01-23 2018-03-20
2018-05-14 2018-08-20