Utbildningsnämnden vid MedS

Utbildningsnämnden vid MedS ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål. Ordförande i nämnden är grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen.

Mötestider Hösten 2022

  • 2022 11 10
  • 2022 11 30

Samtliga möten sker via zoom

Nämndens sammansättning

Ordförande

Kristina Broliden

Professor/överläkare
Broliden K
K2 Medicin, Solna

Ledarmöter

Marie Holmqvist

Senior forskare
Holmqvist
K2 Medicin, Solna

Rachel Fisher

Professor
Hagberg C
K2 Medicin, Solna

Maria Bradley

Professor/överläkare
Bradley M
K2 Medicin, Solna

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt
Parodis I
K2 Medicin, Solna

Studentrepresentanter

Dennis Bengtsson, läkarprogrammet

Lärarrepresentanter, utan rösträtt (adjungerade)

Övriga:                                          

Tidigare mötesprotokoll

Documents