Utbildningsnämnden vid MedS

Utbildningsnämnden vid MedS ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål. Ordförande i nämnden är grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen.

Mötestider Hösten 2021

 

Plats för samtliga, konferensrummet på D1:04.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Ewa Ehrenborg

Professor
Ehrenborg E
K2 Medicin, Solna

Ledarmöter

Ann-Sofie Backman

Adjungerad adjunkt

Marie Holmqvist

Senior forskare
Holmqvist
K2 Medicin, Solna

Rachel Fisher

Professor
Hagberg C
K2 Medicin, Solna

Maria Bradley

Professor/överläkare
Bradley M
K2 Medicin, Solna

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt
Jakobsson P
K2 Medicin, Solna

Lärarrepresentant från annan KI-institution

Agneta Månsson-Broberg, GUA, MedH

Studentrepresentanter

Emmanuel Zavalis, läkarprogrammet

Louisa Cheung, läkarprogrammet
Utan rösträtt

Tidigare mötesprotokoll

Documents